Miljö

Vi har en skyldighet att skydda miljön. Vi gör därför stora investeringar för att effektivisera våra raffinaderier och transporter med mindre utsläpp i vattnet och luften. Det är också därför vi fokuserar på att skydda hälsa och säkerhet för vår personal, våra kunder och alla som kommer i kontakt med våra produkter eller vår verksamhet.

Verksamhet

Det finns mycket att ta hänsyn till för en raffinaderiverksamhet. Med allt bättre kunskaper och mer avancerad teknik kan vi förbättra produktsäkerheten och samtidigt minska påverkan på miljön.

Läs mer om Verksamhet

Produkter

Vi (och våra kunder) vet mycket mer om produktsäkerhet idag än vad vi gjorde för säg 20 år sedan. Vi omsätter den kunskapen i allt säkrare lösningar.

Läs mer om Produkter