Säkerhet

På Nynas kommer säkerheten först, sist och mittemellan. Vår säkerhetsfilosofi går långt utöver att bara följa olika rättsliga krav och branschstandarder. För oss ska säkerheten vara det första alla Nynasmedarbetare tänker på. Det är därför vi investerar så mycket tid och energi i att utbilda och informera vår personal och våra kunder i frågor som rör hälsa och säkerhet.

Säkerhet i praktiken - SDS

Vi har många olika initiativ på säkerhetsområdet att berätta om och här har vi valt två exempel som illustrerar vårt tillvägagångssätt.

Läs mer om Säkerhet i praktiken - SDS

Hälsa och säkerhet

Inom Nynas främjar vi en stark och positiv kultur för hälsa och säkerhet, som linjecheferna ansvarar för. Alla anställda och entreprenörer är individuellt medvetna om och ansvariga för sina arbetsuppgifter. Vi strävar efter att skapa en kultur där dessa frågor är allas angelägenhet - från den nyligen anställda till VD.

Läs mer om Hälsa och säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter