Uppförandekod

Nynas vill vara en positiv kraft i samhället och en attraktiv arbetsgivare. Det betyder att vi alltid strävar efter att agera i enlighet med god affärsetik och på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Både företaget och enskilda medarbetare ska agera så att de klarar en offentlig granskning.

Ett viktigt verktyg i det här sammanhanget är Nynas uppförandekod (Code of Conduct). Där finns allmänna riktlinjer om hur vi ska bete oss på områden som hälsa och säkerhet, affärsmetoder och i relationer med myndigheter och samhället i stort.

Här kan du ta del av ett sammandrag av Nynas Code of Conduct.