Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Vi måste alla minska mängden avfall som produceras. Det innebär att vi behöver om pröva hur vi använder råvaror och fokusera mer på hur vi påverkar miljön, säger Stuart Gready, vd för OCL Regeneration med huvudkontor i Rochester i England.

OCL Regeneration grundades 2006 av Stuart, som efter tio år i vägbelägg-ningsbranschen började fundera på hur vägarbeten påverkar miljön. En allt större utmaning var hur man skulle hantera de betydande mängder miljöfarlig asfalt som innehåller stenkolstjära. Eftersom tjärhaltig asfalt klassas som farligt avfall måste den vanligtvis omhändertas på ett säkert och kostsamt sätt på speciella deponier.

– Vi tar istället hand om sådana farliga asfaltmassor i våra godkända anläggningar där de krossas och graderas och sedan blandas med skummat bitumen. Slutresultatet är ett återvunnet asfaltmaterial för kallbeläggning, konstaterar Stuart Gready.

Förutom att minska mängden farligt avfall och kostnaden för borttagande minskar OCL Regenerations återvinningsprocess också behovet av nya stenmassor samt koldioxidutsläppen i samband med vägunderhållsarbete. Företagets två Foambase®-produkter använder upp till 94 % återvunna asfaltmassor sammanbundna med skummat bitumen och andra material. När dessa kallbeläggningsmaterial används istället för traditionell asfalt i bär- och bindlager behövs endast en femtedel av energin samtidigt som kol-dioxidutsläppen minskar med minst 50 %.

OCL Regeneration, som ursprungligen arbetade enbart som entreprenör, har nu egen verksamhet vid fem olika depåer i England och planerar att inom kort öppna ytterligare anläggningar.

– Våra anläggningar fungerar som "tippa och ta"-depåer, vilket innebär att våra kunder kan lämna sitt avfall och sedan ta med sig våra produkter på samma lastbil. Det spar tid och minskar transportbehovet. Det är bra för våra kunder och bra för miljön, konstaterar Stuart Gready.

Det bitumen som används i OCL Regenerations återvunna blandningar levereras av Nynas, och enligt Stuart har företaget ett mycket gott samarbete med Nynas.

– Nynas har visat att de kan stödja oss. Vi är mycket nöjda med den service vi får och att de är så angelägna om att jobba tillsammans med oss, säger han.

Nynas är knappast ensamma om att vilja samarbeta med OCL Regeneration. Under de senaste två åren har företaget varit involverat i många högprofilerade projekt, inklusive partnerskap med lokala myndigheter och primära entreprenörer i löpande underhållskontrakt och stora engångssatsningar som exempelvis Stubbington-förbifarten i Hampshire, ett långtradarstopp i Kent och en ny taxibana på Luton Airport. Enligt Stuart Gready upplever man ett rejält växande intresse från både nya och befintliga kunder.

– Det finns tre huvudorsaker till det växande intresset, säger han. För det första ett ökande och nödvändigt fokus på klimatomställningen, för det andra minskad tillgänglighet och stigande priser på andra traditionella material, och för det tredje 10-20 % dyrare energikostnader. Dessa är de stora utmaningar som branschen står inför.

Och genom att rikta in sig på att lösa dessa utmaningar kan OCL Regeneration räkna med en ljus framtid.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron