Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Under 2008, efter en lång rad kalla vintrar höll vårt strategiska vägnät på att helt falla sönder, säger Neil Bromham, beläggningsingenjör hos Wales regering.

De snabbt försämrade vägarna fungerade som en väckarklocka för regeringen och blev startskottet för en process som så småningom resulterade i den nya specifikationen. Fram till dess hade man till stor del förlitat sig på tunna slitlager med en genomsnittlig livslängd på som mest sju år, vilket ansågs otillräckligt.

— Vi insåg att vi måste lösa problemen med tunna slitlager för att se till att skattebetalarna fick valuta för sina pengar, säger Neil Bromham.

För att rädda det svårt åtgångna nätet av huvudleder och motorvägar var de styrande i Wales fast beslutna att hitta en beläggningslösning som erbjuder bättre slitstyrka, mindre underhåll och lägre totalkostnad. En utvärderingsrapport sammanställdes av en arbetsgrupp och 2014 upprättades ett speciellt forum för informationsinsamling från lokala entreprenörer, leverantörer och andra intressenter.

— Vi tog tid på oss att undersöka problemen ordentligt och försökte samla så mycket information som möjligt från så många källor som möjligt, förklarar Neil Bromham.

En stor mängd värdefulla råd och erfarenheter samlades från kollegor runt om i Storbritannien och Europa, framför allt från områden där stenrik asfaltbetong använts med bra resultat. Genom att följa samma spår kunde Neil Bromham och hans medarbetare anpassa arbetsförfaranden så att de passade Wales specifika omständigheter.

Med sitt omväxlande vägnät, som inkluderar allt från motorvägar och tvåfiliga huvudleder till små, krokiga och branta glesbygdsvägar, har Wales regering varit särskilt noga med att beläggningen ska ge ett bra väggrepp och utmärkt körkvalitet. Andra målsättningar inkluderade förbättrade kvalitetshanteringssystem och inriktning mot en ökad användning av hållbara lokala stenmassor.

Wales regering använde en process (TAIT, Type Approved Installation Trial), framtagen av Transport Scotland. Denna process innebär att samtliga material först måste godkännas av ett ackrediterat laboratorium. Därefter tillverkas och godkänns massan i en serie fullskaleförsök på asfaltverket innan den slutligen kan lastas ut för den avgörande prövningen på det strategiska vägnätet.

— TAIT-processen innebär att vi nu vet precis vad vi får från våra leverantörer. Alla våra asfaltleverantörer har varit fantastiska och har gett oss helhjärtat stöd för den väg vi valt, säger Neil Bromham.

Det har gått fyra år sedan den första stenrika asfaltbetongen enligt den nya specifikationen provades i Wales. Enligt Neil Bromham är det ingen överraskning att beläggningen fortfarande är i utmärkt skick och kommer att vara det under en längre tid, ett klart bevis på att åtgärderna varit framgångsrika. Att antalet anmälda potthål minskar visar också att Wales är på rätt väg.

— Efter att i åratal lappat och lagat i våra underhållsprogram kan vi nu snart kalla oss proaktiva snarare än reaktiva, avslutar Neil Bromham.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron