Media

Välkommen till Nynas sidor för media och andra. Här hittar du nyheter (aktuella och äldre pressmeddelanden) och en mängd fakta för att skapa artiklar, t.ex. bilder och grafik.

Berättelser om Nynas

Nynas verkar i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det vi gör syns överallt omkring dig. Det är något som de flesta inte vet om. Faktum är att det finns många fascinerande historier om vår verksamhet som ingen ännu har berättat. Här finns resurser till stöd för dig, däribland en bildbank, en kort bakgrundsbeskrivning av Nynas och ett antal tänkbara uppslag till berättelser.

Läs mer om Berättelser om Nynas

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank