Media

Välkommen till Nynas sidor för media och andra. Här hittar du nyheter (aktuella och äldre pressmeddelanden) och en mängd fakta för att skapa artiklar, t.ex. bilder och grafik.

Berättelser om Nynas

Nynas verkar i en relativt smal nisch inom oljeindustrin, men det vi gör syns överallt omkring dig. Det är något som de flesta inte vet om. Faktum är att det finns många fascinerande historier om vår verksamhet som ingen ännu har berättat. Här finns resurser till stöd för dig, däribland en bildbank, en kort bakgrundsbeskrivning av Nynas och ett antal tänkbara uppslag till berättelser.

Läs mer om Berättelser om Nynas

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Nynas AB företagsrekonstruktion

Här samlar vi information kring Nynas AB:s företagsrekonstruktion

Läs mer om Nynas AB företagsrekonstruktion

Media kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500