Media

Välkommen till Nynas sidor för media och andra. Här hittar du nyheter (aktuella och äldre pressmeddelanden) och en mängd fakta för att skapa artiklar, t.ex. bilder och grafik.

Berättelser om Nynas

Nynas verksamhet bedrivs inom en liten specialiserad del av oljebranschen. Ändå återfinns våra oljor i produkter som du möter överallt runt om i samhället. Det är det inte så många som vet, och faktum är att det finns gott om fascinerande historier om vår verksamhet som ännu inte har berättats. För dig som är intresserad av vad vi sysslar med och kanske även vill förmedla det till andra, får du här tillgång till vår bildbank, en sammanfattning av Nynas historik och ett antal uppslag till tänkbara berättelser.

Läs mer om Berättelser om Nynas

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kontakter Kommunikation

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email