Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

”Nynas kommer lägga mer kraft på ett flertal områden som är viktiga för våra kunder och samhället i stort. Genom vårt nya fokus blir vi en effektivare och mer innovativ bitumenspecialist och kan därmed vässa våra kunderbjudanden på våra kärnmarknader.” säger Rafael Renaudeau, Vice President Nynas Bitumen.

I linje med Nynas strategiska beslut kommer bitumenverksamheten att koncentreras till en mindre, mer lönsam kärnverksamhet och samtidigt utveckla sitt hållbara erbjudande.

Effektivitet och kundservice i centrum

Nynas centraliserar bitumenaktiviteterna till Norden, Baltikum och Storbritannien och skapar därmed en slagkraftigare verksamhet med högkvalitativa produkter och ett optimerat distributionsnätverk. Kunder inom huvudmarknaderna kommer även fortsättningsvis att få stöd av lokala representanter från Nynas.

Som en konsekvens av dessa strategiska vägval har Nynas informerat berörda kunder i Central- och Västeuropa om sin avsikt att minska utbudet.

"Vi satsar nu våra resurser och vårt engagemang på kärnmarknaderna. Samtidigt vill vi tacka våra lojala kunder i Central- och Västeuropa för vår mångåriga, starka affärsrelation.”, avslutar Rafael Renaudeau.

De strategiska förändringarna innebär att Nynas genomgår en stor omvandling, och vi kommer att hålla våra kunder och andra intressenter uppdaterade om framstegen.

Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

Vd-byte i Nynas

Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.