Nyheter

2022-05-20 11:32

Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

”Nynas kommer lägga mer kraft på ett flertal områden som är viktiga för våra kunder och samhället i stort. Genom vårt nya fokus blir vi en effektivare och mer innovativ bitumenspecialist och kan därmed vässa våra kunderbjudanden på våra kärnmarknader.” säger Rafael Renaudeau, Vice President Nynas Bitumen.

I linje med Nynas strategiska beslut kommer bitumenverksamheten att koncentreras till en mindre, mer lönsam kärnverksamhet och samtidigt utveckla sitt hållbara erbjudande.

Effektivitet och kundservice i centrum

Nynas centraliserar bitumenaktiviteterna till Norden, Baltikum och Storbritannien och skapar därmed en slagkraftigare verksamhet med högkvalitativa produkter och ett optimerat distributionsnätverk. Kunder inom huvudmarknaderna kommer även fortsättningsvis att få stöd av lokala representanter från Nynas.

Som en konsekvens av dessa strategiska vägval har Nynas informerat berörda kunder i Central- och Västeuropa om sin avsikt att minska utbudet.

"Vi satsar nu våra resurser och vårt engagemang på kärnmarknaderna. Samtidigt vill vi tacka våra lojala kunder i Central- och Västeuropa för vår mångåriga, starka affärsrelation.”, avslutar Rafael Renaudeau.

De strategiska förändringarna innebär att Nynas genomgår en stor omvandling, och vi kommer att hålla våra kunder och andra intressenter uppdaterade om framstegen.

Kontakter Kommunikation

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet