För en hållbar utveckling

Nynas utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

En stor fördel är att vi inte eldar upp oljan utan använder den i produkter som har lång livslängd och även kan återanvändas. I Nynäshamn minskar vi nu steg för steg utsläppen för att nå målet att vara helt klimatneutrala 2050. Men det handlar inte bara om att minska utsläppen, Lika viktigt är att få ner energianvändningen.

Under årets underhållsstopp genomfördes flera förbättringsprojekt, bland annat för att kunna använda elektricitet som energitillförsel. Den typen av investeringar driver på övergången till en produktion som kännetecknas av energieffektivitet, minskade utsläpp och ökad användning av förnybara och cirkulära material. Vi vill bidra till en hållbar utveckling i ordets verkliga betydelse.

Första förband på miljön

Nynas hjälper Sjöräddningssällskapet med utbildning i miljöräddning. Sedan 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) funnits på plats längs våra kuster för att snabbt rycka ut när olyckan är framme. Sjöräddarna kommer även till undsättning när miljön hotas, i första hand för att minimera skador från oljeutsläpp.

Nu blickar vi framåt!

Nu startar vi upp raffinaderiet i Nynäshamn efter ett omfattande underhållsstopp, något som vi genomför med jämna mellanrum.

Lyckad sjösättning

Efter en lyckad sjösättning finslipas nu de sista detaljerna innan Nynas nya tankfartyg kan tas i drift med fokus på resurseffektivitet, miljöansvar och tillförlitlig logistik.