Första förband på miljön

Nynas hjälper Sjöräddningssällskapet med utbildning i miljöräddning. Sedan 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) funnits på plats längs våra kuster för att snabbt rycka ut när olyckan är framme. Sjöräddarna kommer även till undsättning när miljön hotas, i första hand för att minimera skador från oljeutsläpp.

Nynas bistår på olika sätt SSRS i deras miljöarbete. Förutom att donerat oljelänsor och annan utrustning utbildar vi föreningens medlemmar i miljöräddning. Det är ett viktigt bidrag med tanke på den kompetens som finns hos räddningstjänsten på raffinaderiet i Nynäshamn. Genom återkommande övningar och egna unika lösningar säkerställer vi att inget sprids vidare i händelse av läckage från fartyg eller hamn.

Med vår utbildning kan sjöräddarna hos SSRS  hantera såväl mindre oljeutsläpp från fritidsbåtar och småbåtsvarv som större utsläpp till havs.

Nu tar vi ytterligare ett steg med en digital repetitionsutbildning som kan användas på räddningsstationerna. Ända sedan starten har Joakim Atterstam hållit i miljöutbildningarna och på så sätt kunnat dela med sig av sina erfarenheter från 20 år i Nynas räddningstjänst. ”Det är en fantastisk upplevelse att möta personer utan tidigare erfarenhet som efter utbildningen har blivit väldigt duktiga miljöräddare” säger han.

Lyckad sjösättning

Efter en lyckad sjösättning finslipas nu de sista detaljerna innan Nynas nya tankfartyg kan tas i drift med fokus på resurseffektivitet, miljöansvar och tillförlitlig logistik.

Med passion för transformatorer

Nyligen tillträdde Dr. Hugo Campelo tjänsten som Senior Technical Advisor med fokus på Nynas kunder inom den elektriska industrin. I sin nya roll fungerar han som teknisk expert inom området dielektriska vätskor i transformatorer och ställverk.

Brains of Nynas: Tallal Belkheiri

Tallal Belkheiri har gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom processteknik. I sin roll som Nynas Sustainability Manager ligger fokus på att söka tekniska lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här får du veta mer om vad Tallal har i tankarna.