Första skumapplikationen med biogent bitumen i Storbritannien

Genom att använda Nynas bitumen med biogena komponenter är det möjligt att minska koldioxidavtrycket från kallblandad asfalt. Det visar ett banbrytande projekt på den brittiska motorvägen M65.

Nynas har lång erfarenhet av att bedriva produktutveckling på bitumenområdet. Det gäller framför allt nya framåtblickande och kundorienterade lösningar som bidrar till en hållbar utveckling.

På 1990-talet utvecklade Nynas specialister emulsioner för kall återvinning, och när asfalt med skummat bitumen introducerades i Storbritannien lanserades Nyfoam-serien. Efter flera års intensiv forskning togs ytterligare ett avgörande tekniksteg 2022 med Nypol RE. Det är ett polymermodifierat bitumen med biogent material, som gör det möjligt att kompensera för polymerernas större koldioxidavtryck utan att påverka den ökade livslängd som dessa ger. 

Nyligen testades den första skumapplikationen med biogent bitumen på motorvägspåfarten till M65 i Lancashire i nordvästra England. Nynas deltog i projektet tillsammans med byggmaterialleverantören Aggregate Industries och Lancashires regionstyrelse.

– Den här satsningen tydliggör Nynas engagemang för att erbjuda kunder och branschen i övrigt hållbara produkter och lösningar på vår väg mot noll nettoutsläpp, säger Sarah Badley, Sales manager för Nynas i England och Wales.

Innan beläggningsarbetet på M65 drogs igång genomfördes omfattande studier för att bedöma om egenskaperna hos kallblandat material med Nyfoam RE är jämförbara med blandningar som innehåller vanlig Nyfoam. I nästa steg användes Nyfoam RE i Aggregate Industries nya Foamix®-produkt. Det är en kostnadseffektiv och högkvalitativ lösning som återvinner den befintliga vägbanan och erbjuder en produktionsprocess med noll nettoutsläpp och därför är ett mycket hållbart alternativ för byggprojekt med asfalt. 

– Genom att inkludera Nynas biogena bindemedel som en komponent i vår Foamix®-produkt kan vi erbjuda en koldioxidneutral lösning utan användning av koldioxidkompensation. Det stöder National Highways mål att senast 2040 leverera vägbyggnationer där nettoutsläppen är noll, säger Neil Leake, National Technical Manager på Aggregate Industries-Contracting.

Projektet på M65 visar att Nynas satsningar på att utveckla olika biogena bindemedel kommer att vara ett viktigt tillskott för att uppfylla branschens ambitiösa hållbarhetsmål.

– Efter vår omfattande produktutveckling är vi glada att resultaten visar att nya Nyfoam RE kommer att fortsätta erbjuda samma prestandafördelar som vårt befintliga Nyfoam-sortiment men med minskat koldioxidavtryck, säger Mike Lancaster, Technical Manager för Nynas i Storbritannien. 

Säkert alternativ till kreosot

Kreosot är en kategori av kolhaltiga kemikalier som har använts som träskyddsmedel sedan 1800-talet. Men eftersom det är en cancerframkallande substans finns det goda skäl att leta efter andra alternativ. Nynas NYTEX®-sortimentet kan vara en del av en hållbar lösning.

Nynas specialister föreläser på KTH

Nynas har av tradition ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ett belysande exempel är den föreläsning om petroleumindustrin som hålls för studenter på KTH.

Brains of Nynas: Sibala Libish Kumar

Sibala Libish Kumar har lång branscherfarenhet av kundinriktat arbete. Som Customer Service Specialist i Nynas har hon en nyckelposition för att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar. Här får du veta mer om vad Sibala har i tankarna.