Nyheter

2022-01-19 09:00

Frusen skuld betald i sin helhet, Nynas rekonstruktion slutligen stängd

I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

Nynas har idag reglerat betalning i sin helhet till fordringsägare med kvarstående fordringar efter att de erhöll en första betalning om 100 000 SEK vardera i samband med slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion i januari 2021. Allt i enlighet med ackordsavtalet med samtliga fordringsägare och enligt beslut av Södertörns tingsrätt.

”Vi är tacksamma för det goda samarbete, tålamod och lojalitet som våra kunder och leverantörer visat efter en svår tid i företagets historia. Idag är vi glada att kunna meddela att betalningen av de återstående utestående beloppen har skett, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Som en del av ackordsavtalet har bankerna och den största råvaruleverantören gemensamt deklarerat att de samtyckt till att få sina fordringar omvandlade till långfristiga seniorlån med en löptid på tidigast 5 år och en viss del omvandlad till efterställda hybridinstrument.

”I rekonstruktionsprocessen lyckades vi hitta en lösning på en mycket komplex situation och kom ut som ett starkare företag med 5-årig säkrad finansiering och en stärkt balansräkning. Vi kommer under 2022 att behålla vårt fokus på att fortsätta stärka Nynas till nytta för alla våra intressenter”, säger Bo Askvik.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet