Hållbara vägar

Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.

Temat för årets IAT Annual Conference, som arrangeras i London den 17-18 maj, är "Building Roads Sustainably". Diskussionerna kommer att fokusera på hur policy, design och utförande gör det möjligt att bygga och underhålla vägar på ett hållbart sätt genom best practice och minskade koldioxidutsläpp under vägens hela livscykel.

Nynas representanter Sarah Badley, Jane Dunne och Mike Lancaster finns på plats under konferensen för att beskriva på vilka olika sätt Nynas stödjer vägbranschens övergång till en mer hållbar framtid.

Förutom senare års betydande investeringar i vår bitumenproduktion, som innefattar minskade utsläpp av växthusgaser med upp till 34 % vid raffinaderiet i Göteborg, lanserade Nynas nyligen Nypol RE. Det är en ny grupp polymermodifierade bindemedel (PMB) som ökar beläggningens livslängd samtidigt som den minskar dess klimatpåverkan.

Genom att tillsätta polymerer går det att ytterligare förlänga vägens livslängd. Baksidan är att PMB i sig har en större klimatpåverkan på grund av polymerernas relativt stora bidrag till koldioxidavtrycket.

Produkterna i Nypol RE-sortimentet innehåller ett material med biogent kol, som kompenserar för polymermodifieringens ökade klimatavtryck utan att påverka den förlängda livslängd som polymererna ger. Sett över produktens hela livslängd medför det en väsentligt minskad klimatpåverkan.

Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.