Nyheter

2021-12-02 14:12

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

I Nynas löpande säkerhetsarbete ingår regelbundna besiktningar av leveransplatser samt repetitionsutbildning för chaufförer inom områdena säker hantering och transport av bitumen. Båda dessa delar tas upp för att minimera risken för olyckor och för att se till att de personer som hanterar bitumen vet hur de ska agera om en olycka inträffar.

Johan Persson är en av de chaufförer som regelbundet deltar i säkerhetsutbildningen. Han har levererat Nynas bitumenprodukter i närmare tio år, i huvudsak från raffinaderiet i Göteborg, och är väl införstådd i hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Det visade sig med all tydlighet den gångna sommaren. Då inträffade en incident som kunde fått mycket allvarliga konsekvenser.

– En av våra sommarpraktikanter höll på att städa utanför åkeriet där jag jobbar, berättar Johan. I samband med att praktikanten skulle elda skräpet antändes gaserna oväntat snabbt. När han kom in till mig i verkstaden och ropade på hjälp såg jag att både hans ansikte och händerna var illröda och såriga.

Johan agerade direkt och tog med sig honom till omklädningsrummet, fick av kläderna och såg till att han kom in i duschen.

– Han bad hela tiden om kallare vatten men jag avstyrde det på grund av risken för nedkylning. Smärtan i både ansiktet och på händerna innebar att han riskerade att hamna i chock utan smärtlindring, så han fick stå kvar i duschen till ambulansen kom.

På sjukhuset kunde man konstatera att Johan räddat praktikanten från att få men för livet. Idag återstår bara ett litet rött märke på ena armen som ett minne från den obehagliga händelsen.

Johan har deltagit i Nynas chaufförsträffar och utbildning i säker hantering under många år och har i ärligheten namn emellanåt tyckt att det tjatats lite väl mycket om säkerhet. Men när olyckan var framme, även om det inte gällde bitumen den här gången, visste han exakt hur han skulle agera och gjorde det dessutom snabbt och effektivt utan att tveka.

– Vi måste vara medvetna om att det kan hända något när man minst anar det. Då gäller det att vara förberedd och veta vad man ska göra, sammanfattar han.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet