Miljöansvar till havs

Ett nytt fartyg som just nu byggs kommer att tillhandahålla en modern, bränsleeffektiv plattform för att transportera Nynas produkter på ett kostnadseffektivt sätt och understödja övergången till ett hållbart företag.

Precis som de flesta andra branscher genomgår sjöfarten stora förändringar. Det gäller inte minst till följd av nya regler som riktar in sig på fartygens effektivitet och koldioxidutsläpp. De nya kraven är en viktig förklaring till att Nynas förbereder ett byte av trotjänaren MT Thun Gothenburg, som transporterar nafteniska specialoljor, till ett helt nybyggt fartyg.

– Det nuvarande fartyget har tjänat oss väl, säger Nynas Chartering Manager Andrew Hamill. Men när vi fick möjlighet att engagera oss i ett tidigt skede av Thun Tankers planer på att bygga ett nytt fartyg, och även kunde tillhandahålla information som skulle gynna vår transportverksamhet, beslutade vi att delta i projektet.
  
Det nya fartyget, MT Thun Resource, håller nu på att byggas på det välrenommerade holländska varvet Ferus Smit. Sjösättningen är planerad till i mitten av oktober, med förväntad leverans till Nynas i januari 2024.

– Fartygets längd är 115 meter med en dödvikt på knappt 8 000 ton medan lasttankens kapacitet ligger på i runda tal 9 540 m3, förtydligar Andrew Hamill.

Utgångspunkten för konstruktionen är att ytterligare förbättra tankfartygets prestanda samtidigt som klimatavtrycket minskar.

– Det nya fartyget kommer att tillhandahålla en modern, bränsleeffektiv plattform för att transportera våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt och hjälpa oss i vår övergång till ett hållbart framtidsorienterat Nynas, sammanfattar Andrew Hamill.  

The Brains of Nynas: Alistair Meyer

Alistair Meyer är Regional Sales Director, vilket i klartext innebär att han arbetar globalt med ansvar för Nynas Naphthenics försäljning i Amerika, Asien-Stillahavsregionen, Centraleuropa, Turkiet, Mellanöstern, Afrika och Indien. Här får du veta mer om vad han har i tankarna.

Framtidens transporter

Tre experter diskuterar hur teknikutveckling, geopolitik, hållbarhet och andra faktorer kommer påverka hur människor och varor förflyttas i framtiden.

Eric Gosse utsedd till VD för Nynas AB

Eric Gosse har utsetts till ny VD för Nynas AB och beräknas tillträda tjänsten i september 2023. Han tar över VD-uppgifterna efter Stein Ivar Bye som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan maj 2022.