Naphthenics erbjuder bättre lösningar

För att driva fram mer pionjäranda på smörjmedelslaboratorierna tror branschveteranen och problemlösaren Peter Dijke på gammal hederlig observation. Känd för sitt nytänkande när det gäller formulering av smörjmedel konstaterar han att Nynas nafteniska specialjor erbjuder lösningar på många av hans kunders problem.

– Alltför ofta när man stöter på problem med lösningsförmågan väljer smörjmedelsformulerare det enklaste alternativet, att lägga till en ester. Men det är en dyrbar metod och inte heller den bästa, säger Peter Dijke, R&D-chef på nederländska PXL Chemicals BV, ett företag som han startade när han gick i pension efter en lång karriär i smörjmedelsbranschen.

Företagets inriktning är att hjälpa andra företag, både stora och små, att övervinna formuleringssvårigheter genom att utveckla och leverera innovativa additiv och tjänster. På så sätt har han skapat en nisch som passar både hans erfarenhet och filosofi.

– Man kan inte enbart hålla sig till boken utan det gäller även att observera problemen, utveckla reaktioner och additiv och experimentera med olika lösningar, säger han.

Peter Dijke, R&D-chef på PXL Chemicals BV

Peter Dijkes egna iakttagelser har lett honom till insikten att nafteniska mineraloljor kan användas för att tackla flera av de problem som branschen står inför. Genom att tillämpa en ”utanför boxen”-attityd har han funnit många tillämpningar där egenskaperna hos nafteniska oljor erbjuder bättre och mer kostnadseffektiva lösningar än traditionella eller quickfix-åtgärder, som till exempel att lägga till en ester för att lösa problem relaterade till lösningsförmågan.

– Nafteniska specialoljor som används som tillsatsämne erbjuder ett mycket mer attraktivt alternativ när det gäller lösningsförmågan hos moderna basoljor, konstaterar han.

Men det är inte alltid så lätt att övertyga formulerarna att de kanske skulle behöva lägga sina gamla recept, långvariga övertygelser och standardiserade metoder åt sidan.

– Vissa ser till exempel det låga viskositetsindexet hos naftenisk olja som ett problem. Men jag säger att man måste titta på mixen och ta hänsyn till både positiva och negativa aspekter. Den överlägsna prestandan hos nafteniska oljor vid låga temperaturer är en ofta förbisedd positiv egenskap.

Peter Dijke menar att branschen går mot allt större problem på grund av sin oförmåga att reagera på förändringar i utbudet, vilket i sin tur kräver en attitydförändring med start på laboratorierna.

– Även om dagens blandningslaboratorier är otroligt moderna och välutrustade ges personalen som arbetar där inte möjligheten att experimentera. Det saknas därför både pionjäranda och problemorientering.

Eller som Peter Dijke med sina 40 års erfarenhet av branschen sammanfattar läget: "Vi är bara 100 år in i utvecklingen av smörjmedel, och nu står vi inför förändringens tidevarv”. 

Första skumapplikationen med biogent bitumen i Storbritannien

Genom att använda Nynas bitumen med biogena komponenter är det möjligt att minska koldioxidavtrycket från kallblandad asfalt. Det visar ett banbrytande projekt på den brittiska motorvägen M65.

Säkert alternativ till kreosot

Kreosot är en kategori av kolhaltiga kemikalier som har använts som träskyddsmedel sedan 1800-talet. Men eftersom det är en cancerframkallande substans finns det goda skäl att leta efter andra alternativ. Nynas NYTEX®-sortimentet kan vara en del av en hållbar lösning.

Nynas specialister föreläser på KTH

Nynas har av tradition ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ett belysande exempel är den föreläsning om petroleumindustrin som hålls för studenter på KTH.