Nu blickar vi framåt!

Nu startar vi upp raffinaderiet i Nynäshamn efter ett omfattande underhållsstopp, något som vi genomför med jämna mellanrum.

Underhållsstopp är kämpiga och jag vill därför passa på att tacka vår personal och alla lokala entreprenörer för ett mycket väl utfört arbete. Nu kan vi återhämta oss och se fram emot en lugn julhelg.

Planeringsarbetet för 2024 pågår för fullt. Vi har höga förväntningar på att anläggningarna ska prestera bra och ser fram emot att kunna köra för fullt. Under nästa år startar många projekt upp med syftet att rusta raffinaderiet för framtiden. Vi renoverar kajer och rörgator men framför allt genomförs en mängd förbättringar för att ytterligare sänka energikonsumtion och minska utsläpp till luft och vatten.

Ett mycket spännande projekt är att raffinaderiet tillsammans med en partner ska samla in oljor som använts i transformatorer i många år och sedan köra dem genom våra anläggningar så att de blir som nya. Nynas driver flera projekt för att skapa cirkulära system för våra olika produkter.

Peter Eriksson
Tillförordnad raffinaderichef

Lyckad sjösättning

Efter en lyckad sjösättning finslipas nu de sista detaljerna innan Nynas nya tankfartyg kan tas i drift med fokus på resurseffektivitet, miljöansvar och tillförlitlig logistik.

Med passion för transformatorer

Nyligen tillträdde Dr. Hugo Campelo tjänsten som Senior Technical Advisor med fokus på Nynas kunder inom den elektriska industrin. I sin nya roll fungerar han som teknisk expert inom området dielektriska vätskor i transformatorer och ställverk.

Brains of Nynas: Tallal Belkheiri

Tallal Belkheiri har gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom processteknik. I sin roll som Nynas Sustainability Manager ligger fokus på att söka tekniska lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här får du veta mer om vad Tallal har i tankarna.