Ny aktieägare i Nynas

Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.

Davidson Kempner Capital Management LP är ett amerikanskt globalt institutionellt kapitalförvaltningsföretag med mer än 35 års erfarenhet och fokus på fundamenta baserade investeringar med en multistrategi. Davidson Kempner har över 36 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning med över 400 medarbetare på fem kontor, inklusive New York, Philadelphia, London, Hong Kong och Dublin.

Med cirka 1000 anställda, produktionsanläggningar i Europa och kontor i över 30 länder, är Nynas fokuserat på forskning, produktion och leverans av nafteniska specialoljor och bitumen för en växande global marknad.

Davidson Kempner tog en aktiv roll i den finansiella rekonstruktion av Nynas balansräkning som genomfördes under andra halvåret 2020 och återställde Nynas kapital till 4,6 miljarder SEK den 31 december 2020 med en soliditet på 39,4%. Sedan omstruktureringen har Davidson Kempner fortsatt att ha en aktiv roll i finansieringen av Nynas genom att tillhandahålla ytterligare lånefaciliteter för att stödja Nynas behov av rörelsekapital och sätta bolaget på ett solitt ekonomiskt fundament.

”Vi välkomnar Davidson Kempner som aktieägare i Nynas och ser fram emot den fortsatta utvecklingen av Nynas affärer med det strategiska och starka ekonomiska stöd som Davidson Kempner kommer att bidra med. Vi är mycket nöjda med vårt starka resultat under första halvåret 2021 och fortsätter arbeta med vårt uppdrag att leverera specialprodukter med lång livslängd och hög prestanda för hållbar användning i vår industri med stöd av Davidson Kempner, som redan är en av företagets största finansiärer,” säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Mediakontakt Nynas:
Hans Östlin, Director Communications
email: hans.ostlin@nynas.com  
tel: +46 708 93 19 75

Mediakontakt Davidson Kempner:
Greenbrook - Mikaela Murekian, Teresa Berezowski
email: davidsonkempner@greenbrookpr.com
tel: +44 (0) 20 7952 2000

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.