Nyheter

2021-08-23 14:00

Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har följande nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner:

  • Anthony Place: oberoende styrelseledamot med över tjugofem års erfarenhet av att bistå styrelser med att bevara och maximera värdet för alla intressenter.
  • Stein Ivar Bye: oberoende styrelseledamot med trettio års erfarenhet av oljeindustrin nedströms med tidigare erfarenhet från ExxonMobil, Preem och Essar Oil.
  • Alexis Pourchet: företrädare för Davidson Kempner Capital Management LP, med tjugo års erfarenhet av att skapa värde för privata och offentliga organisationer, inklusive rådgivande roller inom uppströms och nedströms energibolag som Marathon Oil, Statoil (nu Equinor) och Alon.

Vid samma stämma har följande styrelseledamöter avgått: Bernd Schmidt, Rami Farah och Mohamed Idriss.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet