Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har följande nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner:

  • Anthony Place: oberoende styrelseledamot med över tjugofem års erfarenhet av att bistå styrelser med att bevara och maximera värdet för alla intressenter.
  • Stein Ivar Bye: oberoende styrelseledamot med trettio års erfarenhet av oljeindustrin nedströms med tidigare erfarenhet från ExxonMobil, Preem och Essar Oil.
  • Alexis Pourchet: företrädare för Davidson Kempner Capital Management LP, med tjugo års erfarenhet av att skapa värde för privata och offentliga organisationer, inklusive rådgivande roller inom uppströms och nedströms energibolag som Marathon Oil, Statoil (nu Equinor) och Alon.

Vid samma stämma har följande styrelseledamöter avgått: Bernd Schmidt, Rami Farah och Mohamed Idriss.

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75

Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Ny aktieägare i Nynas

Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?