Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid årsstämman i Nynas AB utsågs följande nya styrelseledamöter:

  • Stein Ivar Bye - ny styrelseordförande: En oberoende styrelseledamot som bidrar med trettio års erfarenhet från processindustrin med tidigare arbetslivserfarenhet på ExxonMobil, Preem AB och Essar Oil UK. Stein har varit medlem i Nynas styrelse sedan augusti 2021.
  • Ewa Björling - ny styrelseledamot: En erfaren och professionell styrelseledamot i olika företag och branscher. För närvarande är hon styrelseledamot i Essity AB (publ), Biogaia AB (publ), ordförande Xolaris AB och Min Doktor AB. Hennes bakgrund är som docent i virologi från Karolinska Institutet, riksdagsledamot 2002-2014 och handelsminister i den svenska regeringen 2007-2014.
  • Christopher Plummer - ny styrelseledamot: En erfaren investerare och kreditanalytiker från Davidson Kempner, med en karriär som täcker ett brett spektrum av strategiskt arbete med både företag och fastigheter.

På samma möte gjordes följande ändringar:

Magnus Wittbom avgår som styrelseordförande och Fredrik Lundström som styrelseledamot. Pia Ovrin avgår som arbetstagarrepresentant och ersätts av Alireza Saberi.

Lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle

Nynas erbjuder bitumen och nafteniska specialprodukter för applikationer som berör människors liv varje dag, till exempel inom elektrifiering och väginfrastruktur. Vår kärnkompetens är att förädla tunga molekyler till högpresterande specialprodukter med lång livslängd. Vi verkar på en internationell marknad med starkt fokus på Europa och vi har ett nära samarbete med kunderna för att skapa lösningar för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

Frusen skuld betald i sin helhet, Nynas rekonstruktion slutligen stängd

I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.