The Brains of Nynas: Alistair Meyer

Alistair Meyer är Regional Sales Director, vilket i klartext innebär att han arbetar globalt med ansvar för Nynas Naphthenics försäljning i Amerika, Asien-Stillahavsregionen, Centraleuropa, Turkiet, Mellanöstern, Afrika och Indien. Här får du veta mer om vad han har i tankarna.

27 %
Kundfokus

Jag är övertygad att kundfokus är drivkraften i varje företags väg till framgång. I dagens föränderliga företagslandskap är det viktigare än någonsin att säkerställa ett nära samarbete med både externa och interna intressenter. Kundservice och fokusnivåer särskiljer företag och erbjudanden från varandra, vilket gör dem till nycklar för att utvecklas och bygga vidare. På så sätt kan vi tillförsäkra en solid framtid för såväl Nynas som våra kunder och partners.

21 %
Teamwork

Mitt ansvarsområde täcker in ett stort geografiskt område och jag möter olika kulturer och tankesätt varje dag. Genom att främja tvärkulturellt teamwork och exponering i hela vår verksamhet blir den ”globala byn” mindre och mindre. Fördelen med att leda ett mångsidigt team över stora delar av världen är att min egen och mitt teams kunskaper och erfarenheter fortsätter att breddas. Teamwork säkerställer att vi alla är engagerade, dedikerade och samordnade avseende vad vi gemensamt behöver uppnå som grupp.

18 %
Diversifiering och förändring

Modern teknologi, volatila marknader och skiftande kundbehov kräver inte bara att företag löpande reagerar på förändringar, utan förutsätter även ett proaktivt förhållningssätt till produktutveckling för att behålla positionen som marknadsledare. Nynas utforskar ständigt nya applikationer och teknologier, och detta kommer säkerställa att vi kan växa tillsammans med våra partners långt in i och bortom 2000-talet.

Alistair Meyer

Med gedigen branscherfarenhet bakom sig anslöt Alistair till Nynas 2010 och jobbet som Area General Manager för Mellanöstern/Subsahariska Afrika. Numera innehar han tjänsten som Regional Sales Director. Det innebär i klartext att han arbetar globalt med ansvar för Nynas Naphthenics försäljning i Amerika, Asien-Stillahavsregionen, Centraleuropa, Turkiet, Mellanöstern, Afrika och Indien. Förutom en fil.kand. i Commerce från Durban University of Technology har Alistair även en examen i International Marketing & Sales.

23 %
Uppdraget

Till syvende och sist handlar det alltid om kundsamarbete och partnerskap. Med engagemang, kompetens och problemlösningsförmåga fortsätter vi hjälpa våra kunder i olika branscher runt om i världen så att de kan möta ständigt förändrade krav. Vi förser kunderna med lösningar och på vägen hjälper vi varandra, kanske till och med vår omvärld, samtidigt som vi ser till att garantera säkerhetsprocedurer och våra anställdas hälsa.

11 %
Familj och fritid

Jag uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv inom vårt team. Det bygger på min övertygelse att en balanserad inställning till tillvaron är avgörande för att förbli "sansad" i den berg-och dalbana vi kallar livet. Förutom att tillbringa så mycket tid som möjligt med min familj gillar jag adrenalinkicken från aktiviteter som att surfa och fara fram på min motocross eller allroundmotorcykel, och på så sätt fly verkligheten för en stund. När du balanserar på kanten och tänjer gränserna fokuserar sinnet på överlevanad och de dagliga utmaningarna blir oviktiga.

Eric Gosse utsedd till VD för Nynas AB

Eric Gosse har utsetts till ny VD för Nynas AB och beräknas tillträda tjänsten i september 2023. Han tar över VD-uppgifterna efter Stein Ivar Bye som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan maj 2022.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad - Transformation gör Nynas starkare

2022 var ett förändringens år för Nynas. Vi påbörjade omstruktureringen av bolaget, vilket kommer att göra Nynas mer motståndskraftigt i finansiellt hänseende och lägga en stark grund för framtida framgångar.

Hållbara vägar

Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.