Tuffa krav på hållbarhet

För att klara belastningarna från tunga fordon och containrar valde Piteå Port & Hub ett polymermodifierat bindemedel för asfalteringen av de mest utsatta delarna i det nya hamnområdet.

Utmaning

Ett växande behov av hamntjänster i norra Sverige gör att hamnen i Piteå behöver utöka sin kapacitet med bland annat nya asfalterade terminalytor.

Lösning

På de mest utsatta delarna valdes en 3-lagers beläggning med ett polymermodifierat bindemedel (Nypol 73) i bindlagret för att få extra bra motstånd mot permanent deformation och sprickbildning.

Resultat

En 55 000 mstor lagringsyta med ökad kapacitet för att hantera och lagra mer gods samt underlätta de intermodala transporterna.

Valet av slitlager i ett hamnområde ställer extra stora krav eftersom det gäller att noga bedöma vilka belastningar beläggningen kommer att utsättas för.

Hamnen i Piteå har steg för steg byggts ut sedan 2012. Expansionen är en direkt följd av ett ökat behov av intermodala transporter från tillverkare av papper, sågade trävaror och biobränsle. En annan pådrivande faktor är leveranserna av komponenter till Europas största vindkraftpark en bit väster om staden, som när den är färdig ska rymma 1 100 vindkraftverk.

I den tredje etappen av hamnutbyggnaden, som avslutades i november 2020, skapades ytterligare terminalyta både på land och genom utfyllnad i vattnet. Till utfyllnaden användes 500 000 ton jord och bergmassor. Projektet har en prislapp på 200 MSEK och delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden.

Beläggningsarbetet utfördes av byggföretaget NCC under en intensiv månad i höstas.

– Vår roll i projektet har varit att som underentreprenör till NYAB, som har totalentreprenaden, ansvara för att hårdgöra och asfaltera de nya ytorna. Dessutom har vi i samråd med beställaren diskuterat lämpliga beläggningsalternativ, säger Linus Gustafsson, entreprenadingenjör hos NCC Industry.

Valet av beläggning har i sin tur styrts av vad som ska transporteras och lagras på de olika ytorna och vilka belastningar det för med sig.

– På en relativt stor del, där användningsområdet påminner om belastningarna på en vanlig väg, har vi lagt en konventionell beläggning i två lager: cirka 50 mm bärlager (AG 22 100/150) och 40 mm slitlager (ABT16 70/100).

På de ytor där påfrestningarna är betydligt större valde man istället en beläggning i tre lager med Nypol 73 i bindlagret. Nypol 73 är ett polymermodfierat bindemedel (PMB 40/100–75) med extra bra motstånd mot permanent deformation och sprickbildning.

– Med bindlagret, även det cirka 50 mm, innebär det att tjockleken på beläggning som mest är runt 140 mm. Totalt har vi asfalterat en yta på 55 000 m2, vilket motsvarar ungefär 15 000 ton asfalt, förtydligar Linus Gustafsson.

Vanligtvis används ett relativt hårt bitumen i hamnar. Det beror på såväl höga axellaster som att containrarnas stödben sjunker ner i en konventionell beläggning. Utmaningen i det här projektet har varit att välja rätt mixdesign för att klara de höga kraven på i första hand vattenkänslighet, styvhet och stabilitet.

En annan utmaning var vädret med tanke på hamnens läge i norra Sverige.

– Vi fick under sista veckan 3 dm snö över en natt, vilket tvingade oss att göra ett uppehåll i arbetet.

Men efter några dagar steg temperaturen igen så att man kunde fortsätta som planerat. Samtidigt betonar Linus Gustafsson att det på många sätt varit ett smidigt projekt om man jämför med att asfaltera en väg.

– I och med att det är ett helt nytt område som ännu inte varit driftsatt har arbetet fortgått utan större inskränkningar. Det händer inte särskilt ofta att man som entreprenör kan disponera arbetsytan utan att behöva ta hänsyn till trafik eller andra yttre faktorer.

En viktig aspekt för både beställare och entreprenör har varit att arbeta så miljöanpassat som möjligt. Asfalten har levererats från NCC:s stationära verk i Piteå, vilket minimerat transporterna. Dessutom har asfaltverket högt ställda miljömål när det gäller hur massan uppvärms, tillverkningstemperatur samt användning av returasfalt.

– Den asfalt vi lagt i hamnen har tillverkats enligt vårt koncept Green Asphalt*. För det här projektet resulterar det att vi kunnat minska utsläppen av CO2-ekvivalenter med över 60 % jämfört med en traditionell tillverkningsmetod, avslutar Linus Gustafsson.

 

* Green Asphalt är NCC:s sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön, där fokus ligger på att minska användningen av fossila bränslen, öka energieffektiviteten samt spara på naturresurser.

Ansvar för våra produkter och deras påverkan

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.

Fartfylld kvalitetsbeläggning

Nordens modernaste racerbana är startklar att arrangera både Formel 1 och MotoGP-tävlingar. Vi har besökt den finska mästerskapsbanan KymiRing.

Diskussionen: COVID-19-pandemin

Den pågående pandemin har drabbat alla länder hårt, såväl hälsomässigt som ekonomiskt. Men hur har det påverkat vägbranschen?