Tusentals åtgärder i stort och smått

Nu är det dags för vårt underhållsstopp som vi genomför var fjärde år.

Med jämna mellanrum måste vi göra en besiktning. Då stoppas alla anläggningar, rengörs och plockas isär. Sedan kontrollerar en auktoriserad besiktningsfirma att det inte finns skador på utrustningen. Vi kommer också att testa alla typer av instrumentutrustning som övervakar säkerheten i produktionen.

En styrka på 40 personer har under nästan 3 år planerat, förberett och köpt in det vi behöver. Vi ska genomföra 17 olika projekt av olika storlekar. Vi byter cirka 100 ton katalysatorer. Vi ska reparera en större ugn och byta ett stort rör i vår vätgasanläggning, både komplicerat och tidskrävande. Som mest kommer det att finnas runt 800 personer på plats som hjälper oss med underhållsarbeten och projekt.

I början av oktober påbörjas nedsläckningarna och alla anläggningar skall vara uppstartade för produktion i slutet av november. 

Vi har fokuserat mycket på säkerheten med utbildningar för all extern personal och vi genomför säkerhetsronder varje dag. 

Under perioden när alla företag är här i Nynäshamn kanske det blir några minuter längre kö i affären och det kommer att vara mer trafik. Vi ber om överensende för detta
och hoppas vi ska störa minimalt.

Vi är tillbaka!

Nynas har haft en tuff tid de senaste åren. Vi förlorade en viktig del av råoljeförsörjningen som en effekt av situationen i Venezuela, vilket gjorde att företaget hamnade i en rekonstruktion. Sedan kom pandemin där vi hade svårt att bemanna vårt kontrollrum. Sist men inte minst har Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkat hela industrin.

Allt större fokus på säkerhet

Mot bakgrund av det oroandes äkerhetsläget i världen vill vi understryka att vi med högsta prioritetarbetar för att säkerställa att verksamheten är trygg för både anställda och allmänheten.

Miljöansvar till havs

Ett nytt fartyg som just nu byggs kommer att tillhandahålla en modern, bränsleeffektiv plattform för att transportera Nynas produkter på ett kostnadseffektivt sätt och understödja övergången till ett hållbart företag.