Vd-byte i Nynas

Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.

Efter den senaste tidens refinansiering har Nynas vd Bo Askvik beslutat att lämna sin post efter att framgångsrikt lett Nynas genom sanktioner, Covid-19, den genomförda rekonstruktionen och nu refinansieringen. Bo har visat ett otroligt engagemang och med bravur hanterat Nynas många utmaningar under denna period.

– Det har varit ett nöje och ett privilegium att få leda företaget under dessa år och att arbeta med så många engagerade och begåvade kollegor. Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans under dessa år av aldrig tidigare skådade utmaningar för Nynas. Nu är det rätt tid för mig att lämna över ansvaret att leda Nynas. Med rekonstruktionen som slutligen blev klar i januari och refinansieringen avslutad i april kommer Nynas nu att starta en förändringsresa för att bli ett ännu starkare företag till nytta för alla intressenter och samhället, säger Bo Askvik, Nynas vd och koncernchef.

Bo Askvik kvarstår som ordförande i Nynässtiftelsen, aktieägare i Nynas, och kommer därmed att stödja bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen är mycket tacksam för Bo’s ledarskap under hans insats på Nynas. Efter Bo’s beslut har styrelsen påbörjat sökandet efter en ny vd. Stein Ivar Bye, nyligen utsedd till styrelseordförande i Nynas på årsstämman, kommer att sköta vd-uppgifterna interimt tills en permanent vd har utsetts.

Stein har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar i ExxonMobil, var tidigare COO på Preem AB, vd på Essar Oil UK och har varit ledamot i Nynas styrelse sedan augusti 2021.

– Det har varit ett privilegium att vara en del av Nynas styrelse sedan augusti 2021 och jag känner mig hedrad över att bli vald till styrelseordförande och tillförordnad vd. Jag ser fram emot att arbeta med resten av styrelsen och Nynas intressenter i nästa kapitel av bolaget. Nynas har bevisat sin flexibilitet i en föränderlig värld i nära 100 år. Det här är ett bevis på Nynas-organisationens engagemang och jag ser mycket fram mot att få vara en del av resan framåt., säger Stein Ivar Bye.

Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

Frusen skuld betald i sin helhet, Nynas rekonstruktion slutligen stängd

I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.