Nyheter och event

  1. Produkter
  2. Nyheter och event
  3. Referensobjekt
  4. Knowledge tank
  5. Vårt erbjudande
  6. Säkerhet
  7. Vår industri
  8. Bitumen Matters
Bitumen för Vägbeläggning

2021-12-03 11:19

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Nynas etablerade sig i Estland just innan landets befrielse från Sovjetunionen 1991. Från en blygsam försäljning de första åren ökade volymerna rejält efter millennieskiftet. Den snabba tillväxten gjorde det möjligt att investera i ökad lagringskapacitet, bland annat Baltikums största bitumentank, och fler utlastningsplatser. Dessutom gjordes investeringar i nya anläggningar för tillverkning av emulsioner och polymermodifierad bitumen (PMB).

– Genom åren har vi med Nynas samlade kunskap i ryggen bidragit till ökad förståelse för bitumenkvalitet och därmed stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen. Och vi har också varit aktiva på den lettiska och litauiska marknaden, säger Indrek Trepp, Country Sales Manager.

Resultatet är att vägnätet i regionen successivt har förbättrats både kvalitets och säkerhetsmässigt.

– Numera har vi en modern och välutrustad vägbransch med tydliga mål inför framtiden. Nynas fokus är att fortsätta stötta branschen genom att leverera bitumenprodukter av hög kvalitet med motsvarande höga standard när det gäller leveranssäkerhet.

Det fanns med andra ord en hel del att fira när Nynas personal samlades i Tallinn den 13 augusti för att fira 30 år i Estland.

Läs mer

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Läs mer om Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Kunskap räddar liv

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Läs mer om Rätt vägval för Wales