Företagsrekonstruktion

Nynas AB företagsrekonstruktion.

Här samlar vi information om Nynas AB:s företagsrekonstruktion. 

Bitumen för vägbeläggning

Diskussionen: rekrytera nya talanger

Det krävs en rad insatser för att attrahera nya grupper och därmed öka mångfalden i branschen. I annat fall hotar en allvarlig framtida kompetensbrist. 

Läs mer

Nynas bio produkter

Cool your power

Nynas introducerar världens första biobaserade högpresterande transformatorvätska.

Läs mer

Senaste nytt

 • 2019-10-01 12:12

  Genom lanseringen av NYTRO® BIO 300X adderar Nynas den första biobaserade produkten till sitt nya sortiment av högpresterande transformatorvätskor.

  Nyheter
 • 2019-03-29 11:13

  Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

  Nyheter
 • 2019-03-29 10:42

  Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

  Nyheter
 • 2019-03-28 15:20

  En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

  Nyheter
 • 2019-03-28 15:10

  Genom att kombinera en polymermodifierad emulsion med två stenfraktioner får man en extra slitstark beläggning. Det var en viktig anledning till att entreprenören Skanska och Trafikverket valde att använda tekniken på ett vägprojekt i norra Sverige.

  Nyheter
 • 2019-03-28 12:02

  Det nya svaveldirektiv för fartygsbränslen som träder i kraft nästa år kommer att påverka oljeraffinaderierna. Men hur påverkas bitumenbranschen? I den här artikeln presenterar Nynas sin syn på några av de viktigaste aspekterna.

  Nyheter
 • 2019-03-27 15:52

  Nu kan du ta del av årets leveransguide med information om Nynas sortiment, leveransplatser och tider samt säkerhetskrav.

  Nyheter

Våra produktsegment