Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Att förlänga en beläggnings livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten inom vägbyggande; under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas, färre underhållsinsatser kommer att behövas, vilket leder till färre omläggningar och trafikstockningar. Sammantaget kommer detta att leda till ett lägre koldioxidavtryck.

En välkänd teknik för att förlänga en beläggnings tekniska livslängd är att använda ett polymermodifierat bitumen (PMB). Men tillsammans med de många fördelarna med polymermodifiering kommer en nackdel - polymeren ökar avsevärt bindemedlets koldioxidavtryck. Därför har Nynas utvecklat ett PMB innehållande biogent material för att kompensera för detta och minska det totala koldioxidavtrycket.

"Polymermodifiering förlänger livslängden på en väg och med denna produktutveckling kan vi erbjuda alla fördelar med PMB, och mer därtill, utan att öka koldioxidavtrycket.", säger Carl Robertus, teknik- och forskningsdirektör Nynas Bitumen.

Det biogena materialet kompenserar inte bara för det större koldioxidavtrycket som uppstår till följd av polymeren. Genom ett antal akademiska studier där Nynas medverkat har det också visat sig ge ett antal ytterligare fördelar:

  • Ökad åldringsbeständighet
  • bättre vidhäftning
  • förbättrad prestanda vid återanvändning och mer därtill.

Med det nya sortimentet av bindemedel, tillgängligt från 2022 på utvalda marknader, erbjuder Nynas vägbyggnadssektorn ett verktyg för att minska klimatpåverkan av sin verksamhet.

Nynas bjuder också in sina kunder och kunders kunder till ett webbseminarium den 16 september 2021 för att ge mer information och svara på frågor om varför användning av det biogena materialet för att producera PMB är det mest ansvarsfulla valet.

Anmälan till webbseminariet

Ladda ner den fullständiga rapporten

Errata:
I en tidigare publicerad version av detta white paper så hade ett fel smugit sig in i Figure 2 i och med att “Reference bitumen, aged loose mix” och “Reference bitumen, loose mix” hade bytt plats. Detta har nu korrigerats i den version som kan laddas ned ovan.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron