Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

I nordvästra England, invid gränsen mot Skottland, utgör stamvägen A590 en viktig länk mellan de södra och norra delarna av grevskapet Cumbria. Här passerar många turister på väg mot nationalparken Lake District.

Hösten 2020 slutfördes ett omfattande förbättringsprojekt på den hårt trafikerade vägen. Den befintliga beläggningen var illa åtgången med både ojämnheter och potthål, som utgjorde en säkerhetsrisk för trafikanterna. Highway England, som är den statliga väghållaren, hade som målsättning att arbetet skulle fullföljas snabbt och säkert med minimala störningar på det lokala vägnätet.  

I projektet, som genomfördes av byggföretaget Aggregate Industries (AI) i samarbete med entreprenörerna A E Yates och Amey, ingick en helt ny beläggning på sträckan mellan avfarten till M6 och kors-ningen till motorvägen mot Brettargh Holt.

Neil Leake, National Technical Manager, menar att processen med Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) var avgörande för att få projektet att fungera.

– Tack vare samarbetet mellan alla parter kunde vi fokusera på hela projektets koldioxidavtryck; varje enskild aktivitet fick i uppdrag att minska det egna avtrycket. Det skapade en stark kultur för minskade koldioxidutsläpp från första början och gav besparingar på över 40 % jämfört med traditionella metoder.

Genom TEM-processen kom man överens om att de översta 320 mm av den befintliga beläggningen skulle återvinnas i den nya beläggningen med hjälp av AI:s ”ex situ”-kallåtervunna asfalt. AI tillförde också den nya SuperLow-asfalten för att ytterligare minska beläggningens koldioxid avtryck så att en helt koldioxidneutral beläggning blev möjlig. 

– För att säkerställa kontinuerlig produktion av den skummade bitumenasfalten FoamixTM* installerades en blandningsanläggning invid byggplatsen. På så vis gick det att snabbt bearbeta, tillverka och leverera den nya asfalten, konstaterar Steve Pointon, Operations Manager.

– Tillvägagångssättet garanterade maximal effektivitet och innebar att vi kunde lägga över tusen ton asfalt per natt och arbeta 24 timmar om dygnet i två skift, vilket minimerade störningarna på trafiken.

Totalt hyvlades 50 000 ton material bort av den ursprungliga beläggningen, varav nästan 38 000 ton återvanns under bara sex veckor.

Förutom förbättrad cirkulär ekonomi och betydande minskningar av koldioxid i blandningsprocessen, innebar upplägget färre tunga lastbilstransporter (HGV) och minskade avfallskostnader.    

Även Nynas deltog i det framgångsrika projektet.

– Vi levererade två mobila lagringstankar tillsammans med 730 ton Nyfoam bitumen, säger Sarah Badley, Area Sales Manager North. 

Med tanke på hur snabbt arbetet fortskred var det helt avgörande att leveranserna skedde löpande så att entreprenören fick tillräckligt med produkter enligt tidsplanen.

– Dessutom var aktiviteten och produktiviteten väldigt hög så samarbetet mellan de olika aktörerna var en nyckelfaktor för såväl placering av tankarna som leveranserna av bitumen, tillägger Sarah.

Förhoppningen är nu att branschen kan arbeta ännu tätare och gemensamt utnyttja det växande utbudet av miljöanpassade produkter och tjänster.

– Det är ett viktigt steg för att göra verklig skillnad i kommande infrastrukturprojekt och därmed bidra till en hållbar utveckling och minska industrins koldioxidavtryck, avslutar Paddy Murphy, AI National Contracting Director.

*FoamixTM har utvecklats av Aggregate Industries. Det är en asfalt med noggrant kombinerade ingredienser som binds samman av ett "skum" av bitumen och vatten.

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Investera med kunden i focus

Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

Slussenbron i guldläge

I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.