Stora investeringar i dansk infrastruktur

Partierna i det danska folketinget har kommit överens om att satsa cirka 22 miljarder euro på landets infrastruktur fram till 2035; den största danska infrastrukturplanen någonsin.

Den övergripande målsättningen är att ännu starkare binda samman Danmarks landsdelar och samtidigt minska trängseln på vägarna, utan att kompromissa med den pågående gröna omställningen.

Förutom betydande investeringar i kollektivtrafiken förstärks vägnätet – totalt öronmärks ungefär 9 miljarder euro till byggnation och utbyggnad av framtidens vägar.

Den summan ska bland annat finansiera nio motorvägsprojekt, varav en sträcka över Limfjorden väster om Ålborg på norra Jylland. Till skillnad från tidigare danska infrastruktursatsningar är den nya planen CO2-neutral.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron