Stora investeringar i dansk infrastruktur

Partierna i det danska folketinget har kommit överens om att satsa cirka 22 miljarder euro på landets infrastruktur fram till 2035; den största danska infrastrukturplanen någonsin.

Den övergripande målsättningen är att ännu starkare binda samman Danmarks landsdelar och samtidigt minska trängseln på vägarna, utan att kompromissa med den pågående gröna omställningen.

Förutom betydande investeringar i kollektivtrafiken förstärks vägnätet – totalt öronmärks ungefär 9 miljarder euro till byggnation och utbyggnad av framtidens vägar.

Den summan ska bland annat finansiera nio motorvägsprojekt, varav en sträcka över Limfjorden väster om Ålborg på norra Jylland. Till skillnad från tidigare danska infrastruktursatsningar är den nya planen CO2-neutral.

Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Trygg, stabil verksamhet i Finland

Bara några mil från Åbo i södra Finland hyr Nynas ett antal bitumentankar i anslutning till Nådendals hamn. Ett nytt flerårigt avtal med ägaren Neste säkerställer att Nynas även i fortsättningen har tillgång till depåns erfarna personal och omfattande service när det gäller allt från drift till kvalitetskontroll och lastningsplatser.

Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.