Eric Gosse utsedd till VD för Nynas AB

Eric Gosse har utsetts till ny VD för Nynas AB och beräknas tillträda tjänsten i september 2023. Han tar över VD-uppgifterna efter Stein Ivar Bye som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan maj 2022.

Eric Gosse har en stark meritlista från ledande befattningar inklusive 25 år med Total Energies med ansvar inom både Bitumen- och Fuel & Lubes-verksamheterna. Eric Gosse är för närvarande en nyckelmedlem i VIVO Energys ledning med ansvar för leverans och distribution och affärsutveckling inom kraft och solenergi.

“Eric Gosse kommer med en stark branschbakgrund och bred internationell erfarenhet från ledande befattningar. Det gläder mig att han nu kommer till Nynas som VD och jag är övertygad om att hans ledarskap kommer att säkerställa att Nynas transformationsresa fortsätter i hög takt”, säger Stein Ivar Bye, Nynas tillförordnade VD och koncernchef.

"Jag är lika glad över att ansluta till Nynas som VD och fast besluten att fortsätta den transformationsresa som Nynas har inlett. Jag är entusiastisk över möjligheten att skriva en ny sida av företagets snart hundraåriga historia, med alla Nynas intressenter.” säger Eric Gosse.

Eric Gosse är fransman och född 1965. Han har en ingenjörsexamen från École Centrale de Paris och en masterexamen inom finans.

Stein Ivar Bye som nu lämnar över posten som VD kommer att fortsätta sitt engagemang i Nynas och stötta bolaget i sin roll som styrelseordförande. Under sin tid som tillförordnad VD har han fokuserat på Nynas transformationsprocess med målet att göra företaget mer ekonomiskt motståndskraftigt för att skapa en stark bas för framtida framgång.

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad - Transformation gör Nynas starkare

2022 var ett förändringens år för Nynas. Vi påbörjade omstruktureringen av bolaget, vilket kommer att göra Nynas mer motståndskraftigt i finansiellt hänseende och lägga en stark grund för framtida framgångar.

Hållbara vägar

Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.

Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.