Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

Den ryska invasionen av Ukraina och dess tragiska konsekvenser i hela regionen har fått Nynas att ompröva sina leveranser från Ryssland och även försäljning till landet. Försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus stoppades förra veckan tills vidare. Idag meddelar vi att Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Nynas har tidigare i varierande grad köpt råvaror med ryskt ursprung från västerländska icke-ryska leverantörer.

– Vi inom Nynas, som alla andra, hoppas på ett snabbt slut på den ryska invasionen av Ukraina för att stoppa den pågående humanitära katastrofen. Beslutet som kommuniceras har fattats trots att exporten av råolja och gas från Ryssland idag inte är föremål för sanktioner, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Nynas har alternativ till ryska råvaror och vi kommer att öka den delen av råvaruförsörjningen. Samtidigt utvärderar vi också nya leverantörer löpande.

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75

Frusen skuld betald i sin helhet, Nynas rekonstruktion slutligen stängd

I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.