Nyheter

2022-03-02 18:10

Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

Den ryska invasionen av Ukraina och dess tragiska konsekvenser i hela regionen har fått Nynas att ompröva sina leveranser från Ryssland och även försäljning till landet. Försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus stoppades förra veckan tills vidare. Idag meddelar vi att Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Nynas har tidigare i varierande grad köpt råvaror med ryskt ursprung från västerländska icke-ryska leverantörer.

– Vi inom Nynas, som alla andra, hoppas på ett snabbt slut på den ryska invasionen av Ukraina för att stoppa den pågående humanitära katastrofen. Beslutet som kommuniceras har fattats trots att exporten av råolja och gas från Ryssland idag inte är föremål för sanktioner, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Nynas har alternativ till ryska råvaror och vi kommer att öka den delen av råvaruförsörjningen. Samtidigt utvärderar vi också nya leverantörer löpande.

 

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet