Förstärkning med hållbarhetsprofil

Återanvändning, mindre behov av materialtransport och utökad livslängd gör att djupstabilisering är en resurssnål förbättringsmetod.

truck

NYPAVE referensobjekt

Med tanke på det geografiska läget och den skiftande väderleken var logistiken en stor utmaning. Allt bitumen levererades från Nynas depå i Holmsund i Sverige och det gällde att säkerställa att temperaturen var tillräckligt hög hela vägen fram.

Helgelandskusten breder ut sig på båda sidor om polcirkeln. Det är en av de mest natursköna platserna i Norge och förmodligen i hela Europa. Här möts besökaren av sandstränder, branta fjäll och tusentals öar, varav flera har listats som ett världskulturarv av UNESCO.

Under den gångna hösten har Skanska tillsammans med sin underleverantör Grevlingen & Co AS utfört förbättringsarbeten i området; totalt fyra vägsträckor har fått nytt och förstärkt bärlager.

– Det handlar om lågtrafikerade vägar med dålig bärighet, djupa spår och kanthäng, säger Tor Jakob Sandvik, produktionschef hos Skanska Industrial Solutions i Norge.

Vägarnas dåliga skick låg bakom beslutet att göra en djupstabilisering. Det är en metod som innebär att bärlagret återskapas genom att fräsa upp befintlig asfalt och underliggande lager för att sedan lägga nytt stenmaterial och skummat bitumen till den existerande vägkroppen.

– Vi fräste ner vägen 20 cm och blandade sedan ny krossad sten med det bortfrästa materialet samt tillförde bitumen motsvarande 8 liter/m2, förklarar Tor Jakob Sandvik. Därefter hyvlades och packades ytan innan det efter ett par dagar var dags att ombesörja asfalteringen. Vägens övre lager utgörs av en Agb16 med Nypave 190 HT som bindemedel och mängden asfalt uppgår till ca 110 kg/m2.

Unika egenskaper

För själva djupstabiliseringen ansvarade Grevlingen & Co AS.

– Vi använde en mycket kraftfull maskin, Wirtgen WR250, som på plats bryter ner och homogeniserar vägmaterialet som ska ingå i djupstabiliseringen. Dessutom är den utrustad med ett system som skummar bitumen under fräsningen, säger Grevlingens vd Jarle Ståhl.

– Eftersom projektet genomfördes på öar utanför Helgelandskusten krävdes en hel del planering, inte minst på grund av att vi måste invänta högvattnet för att båtarna skulle kunna transportera utrustningen.

När bärlagret förstärks med djup-stabiliseringsfräs är utgångspunkten att vägens befintliga material ska återanvändas. Den gamla asfalten blandas därför med delar av bärlagret samt lämplig mängd ny krossad sten.

Jarle Ståhl påtalar att det är viktigt att materialet är välgraderat och innehåller tillräckligt med finmaterial.

– Det är i det fina materialet som skumbitumen fungerar bäst. Tillsammans bildar de båda ett slags murbruk som håller ihop den större krossade stenen och ger bärlagret sina unika egenskaper; det blir mer flexibelt och starkare med minskad vattenkänslighet och utökad livslängd. Dessutom är den faktiska byggtiden kort och effektiv.