Flygplats, Högmodifierat lyfter, Sverige

Skanska har på uppdrag av Göteborg Landvetter Airport renoverat stora delar av landningsbanan. Bitumen Matters var med under en av de intensiva nätter då arbetet pågick.

Flygplats referensobjekt

Göteborg Landvetter Airport invigdes 1977. Det är Sveriges näst största internationella flygplats med cirka 90 direktlinjer och närmare 7 miljoner passagerare per år. Den snabba trafikökningen ställer stora krav på banornas tekniska prestanda och de löpande förbättringsåtgärderna görs enligt en noga utarbetad underhållsplan.

För ett par år sedan renoverades taxibanorna och sent i våras var det dags att lägga nytt slitlager på delar av landningsbanan. Med tanke på banans ålder samt att man behövde installera givare för ett nytt isvarningssystem ville ägaren, det statliga bolaget Swedavia, även byta ut underliggande lager.

– Den här typen av uppdrag kräver omfattande planering och skiljer sig väsentligen från andra beläggningsprojekt. Jag tänker då främst på de snäva tidsramarna, antalet delmoment och de rigorösa säkerhets- och kvalitetskraven. Allt måste klaffa, säger Tobias Pålsson som är kvalitetsansvarig för projektet hos Skanska.

Att arbetet sker efter mörkrets inbrott med begränsad sikt är ytterligare en utmaning; de första flygplanen måste kunna starta och landa klockan 6 på morgonen. För att vara förberedd även på det oväntade utarbetades reservplaner som kunde användas vid behov. Det fanns till exempel alltid en mobilkran på plats för att lyfta bort maskiner om någon mot förmodan skulle gå sönder.

Skanska började planeringen redan i oktober 2018. Förutom samordningsmöten med flygplatsens ledning och det företag som installerade det nya isvarningssystemet, har man lagt ner betydande tid på att utvärdera olika bindemedel.

– Vi har testat flera bindemedelstyper och även asfaltsblandningar med de flesta tillgängliga metoder, konstaterar Tobias Pålsson. Samtliga massasorter har provlagts och utvärderats utifrån beställarens krav på en tät och stabil beläggning med lång livslängd. Eftersom det här är ett kostnadskrävande projekt med många inblandade ville vi verkligen använda de bästa produkterna.

Den omfattande renoveringen genomfördes i maj och berörde mittsektionen av landningsbanan. Det är en sträcka på drygt 1 500 m med en bredd på 40 m, totalt cirka 67 500 m2. Allt arbete utfördes nattetid med hjälp av bland annat fyra fräsmaskiner, två stora självklistrande läggare, två shuttle buggies, två asfaltverk och 25 lastbilar. Skanskas arbetsstyrka uppgick till närmare 100 personer.

– Vi fräste bort 120 mm av den befintliga beläggningen, som ersattes av nya asfaltlager, cirka 20 000 ton, berättar Tobias Pålsson. Först 100 mm bindlager (ABb) i två lager med Nynas Endura Z3 som bindemedel och sedan en 20 mm tjock tunnskiktsbeläggning som slitlager med vår egen specialemulsion Duraflex, som även den tillverkas av Nynas.

Det är viktigt att slitlagret har sådana egenskaper att det skyddar underliggande lager mot vatten samtidigt som det har god friktion. Dessutom bör det vara snabbt och enkelt att byta ut för att underlätta underhållet. Det förklarar varför man på Landvetter redan för några år sedan valde att använda tunnskikt som slitlager, efter att bland annat ha tagit del av de positiva erfarenheterna från Kastrups flygplats i Köpenhamn.

När det gäller bindlager har det visat sig att det kan vara en fördel med ett styvt modifierat bitumen som Nynas Endura Z3 längre ner i konstruktionen för att förbättra stabiliteten.

– Rent tekniskt hade vi kunnat använda ett standardbitumen (70/100) men för att få ut så mycket som möjligt av renoveringen valde vi ett polymermodifierat bitumen. Man ska även komma ihåg att asfalten blir väldigt varm på så här stora öppna ytor, upp emot 55 grader på sommaren, och ett högmodifierat styvt bindemedel förhindrar deformationer, avslutar Tobias Pålsson.