Hållbar isolering

Den kroatiska transformatortillverkaren Končar Instruments har hittat en pålitlig partner i Nynas för att uppnå målet att producera transformatorer med lägre miljöpåverkan.

Case

Koncar Instrument Transformers

  • UTMANING: Tillverka mättransformatorer med minskad miljöpåverkan.
  • LÖSNING: Använda den biobaserade dielektriska oljan NYTRO BIO 300X för isolering.
  • RESULTAT: Utmärkta resultat vid testning och marknadens bästa prestanda vid dielektrisk åldring och kallt väder.

En biobaserad transformatorolja

NYTRO BIO 300X är en innovation i ordets verkliga bemärkelse och resultatet av flera års intensiv forskning. Den 100 % förnybara och biologiskt nedbrytbara isolerande vätskan erbjuder exceptionellt bra kylning tack vare sin ultra-låga viskositet, vilket möjliggör en avsevärd minskning av transformatorns lindningstemperatur. Genom att uppfylla och överträffa IEC 60296-specifikationerna har NYTRO BIO 300X överlägsen oxidationsstabilitet, och precis som alla andra Nynas-produkter för elindustrin är den helt återvinningsbar.

Končar Instrument Transformers har funnits i mer än 75 år. Under den tiden har den kroatiska tillverkaren av mättransformatorer för hög- och mellanspänning stadigt ökat sin globala närvaro. Företaget har för närvarande över 300 anställda. Verksamheten bedrivs på cirka 100 marknader över hela världen och man producerar årligen drygt 4 000 mättransformatorer för högspänning.

­– Vi är en ingenjörsdriven organisation med fokus på krävande design som skräddarsys efter kundens specifikation, säger företagets tekniska chef Dr Igor Žiger. Jag skulle vilja påstå att vi trivs bäst när svårighetsgraden ökar, vare sig det gäller högre spänning, specifika noggrannhetskrav, seismisk design eller andra svårigheter som ryms i vår bransch.

Nynas har varit Končars första val som leverantör av mineraloljor i över ett decennium. Bytet till och implementeringen av Nynas produkter skedde mycket naturligt när det begav sig.

– De tillförde en tilltalande mix av funktioner till vår produktion i form av produktkvalitet, en bred portfölj, utmärkt service och support och viktigast av allt, ett partnertänkande. Vi strävar efter den nivån av komfort och förtroende med alla leverantörer, vilket Nynas uppfyllde redan från början, förklarar Dr Žiger.

Under de gångna åtta åren har Končar arbetat intensivt med att implementera biologiskt nedbrytbara dielektriska vätskor i sin produktportfölj under arbetsnamnet Green Line. Nyligen genomförde man rutin-, typ och specialtester på den första spänningstransformatorn någonsin med en biologiskt nedbrytbar vätska. Prototypen är en 245 kV, 100 kVA transformator typ VPT-245, fylld med Nynas biobaserade NYTRO® BIO 300X.

Att implementera en ny dielektrisk vätska är en komplicerad process som innefattar bland annat dielektrisk och termisk prestanda, oxidationsstabilitet, materialkompatibilitet, kallt väder- och ljusbågeprestanda samt påverkan på interna processer, diagnostik och underhåll. Končar sammanställde en specifik testsekvens som täcker in samtliga dessa aspekter och godkänner vätskan internt för kommersiellt bruk.

– NYTRO BIO 300X överträffade verkligen våra förväntningar under testsekvensen. När vi bedömde den tekniska informationen förväntade vi oss vissa fördelar, men dess prestanda under dielektrisk åldring (livslängdstester) och tester i kallt väder visade sig vara bäst på marknaden, inklusive konventionella mineraloljor, konstaterar Dr Žiger.


Končars strategiska fokus är att enbart använda biologiskt nedbrytbara vätskor, en process som startade i slutet av 2022 och förväntas vara slutförd 2027.

– Det framgångsrika genomförandet av testperioden är en viktig pusselbit för att göra våra kunder lika bekväma med det här initiativet som vi är. För att lyckas behöver vi deras stöd, och för att ge det behöver de vår expertis som är världsledande på det här området, säger Davor Bakovic, VD för Končar Instrument Transformers.

För Končar spelar Nynas en viktig roll för att man ska uppnå sina hållbarhetsmål.

– Jag tror att företagets största bidrag helt enkelt är att skapa mervärde. Biologisk nedbrytbarhet, negativt koldioxidavtryck, oxidationsstabilitet och övergripande prestanda är ett steg upp från befintliga mineraloljor. Vi upplever att det var ett tag sedan ett sådant utvecklingssteg inträffade i branschen för mättransformatorer, menar Dr Žiger.

Han betonar speciellt att implementeringen av NYTRO BIO 300X inte sponsrades eller stöddes på något sätt av Nynas.

– Detsamma gäller andra biologiskt nedbrytbara flytande produkter och deras tillverkare. Vi vill förbli helt opartiska och har inga begränsningar för att visa de resultat vi samlat in under de senaste åren.

För Nynas del har samarbetet med Končar Instruments varit mycket fruktbart, särskilt som de två företagen delar målsättningen att öka hållbarheten i sina produkter och processer.

– Nynas stödjer kunderna med att nå sina hållbarhetsmål, till exempel globala klimatmål, implementering av grön teknik och användning av biologiskt nedbrytbara produkter, baserat på våra innovativa och hållbara tillvägagångssätt. Tack vare vår specialistkunskap kan vi erbjuda ett robust partnerskap inom produktutveckling, och det går hand i hand med mottagligheten och intresset hos våra kunder och deras kunder, säger Ovidiu Nan, Nynas General Manager Central Europe.

Blickar vi lite framåt förväntar sig Končar ett mer intensivt utbyte av erfarenheter kring NYTRO BIO 300X och andra vätskor, och en ännu högre kommersiell aktivitet.

– Vi ser NYTRO BIO 300X som den nödvändiga kryddan till den befintliga designen av våra spänningstransformatorer för stationsservice, vilket tar produktlinjen till en helt ny nivå av prestanda och hållbarhet. Och vi hoppas verkligen kunna behålla kvaliteten på relationen vi har med Nynas, både när det gäller nyutveckling och den dagliga logistiken, avslutar Dr Žiger.

All Transformer oils

Nynas has the world's widest range of transformer oils – developed to handle just about every conceivable climate, design and operating condition.

See a selection of our transformer oils based on their key characteristics, including viscosity. For more information on each product, simply download the relevant Product and Safety Data Sheets. See all products