Elektrifiera mera

Trafikverket ska bygga en av världens första permanenta elvägar som ett led i målsättningen att minska koldioxidutsläppen från den tunga trafiken. Den nya elvägen, som kommer gå mellan Hallsberg och Örebro på E20, ska tas i drift 2025.

Den här satsningen är bara första steget i en långsiktig strategi; redan nu planerar Trafikverket att bygga ut ytterligare 3 000 km väg som möjliggör laddning av elektrifierade fordon under färd.

Exakt vilken teknisk lösning som väljs beror på den fortsatta tekniska utvecklingen samt vilken internationell standard som kommer att gälla framöver.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det innebär att den nya elvägen är ett av de viktigaste initiativen för att nå målet att minska utsläppen från transporter med 70% inom en tioårsperiod, och därmed också bidra till att uppfylla EU:s klimatmål.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron