Elektrifiera mera

Trafikverket ska bygga en av världens första permanenta elvägar som ett led i målsättningen att minska koldioxidutsläppen från den tunga trafiken. Den nya elvägen, som kommer gå mellan Hallsberg och Örebro på E20, ska tas i drift 2025.

Den här satsningen är bara första steget i en långsiktig strategi; redan nu planerar Trafikverket att bygga ut ytterligare 3 000 km väg som möjliggör laddning av elektrifierade fordon under färd.

Exakt vilken teknisk lösning som väljs beror på den fortsatta tekniska utvecklingen samt vilken internationell standard som kommer att gälla framöver.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det innebär att den nya elvägen är ett av de viktigaste initiativen för att nå målet att minska utsläppen från transporter med 70% inom en tioårsperiod, och därmed också bidra till att uppfylla EU:s klimatmål.

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Presidentmässig landing

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.