Slussenbron i guldläge

I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

Intill Gamla Stan, Stockholms historiska centrum, ligger Slussen. Det är en av de viktigaste knutpunkterna för stadens vägoch kollektivtrafik, men också förbindelselänk mellan Sveriges tredje största sjö Mälaren och Östersjön.

Slitaget på trafikplatsen, som anlades redan 1935, är mycket stort och i flera decennier har det pågått kontinuerliga reparationsarbeten för att åtgärda de mest akuta skadorna Till slut blev situationen ohållbar och 2016 startade ett stort ombyggnadsprojekt som sträcker sig fram till 2025.

Ett av de mest spektakulära inslagen i den omfattande moderniseringen, som beräknas kosta närmare 16 miljarder kronor, är den stålbro som invigdes i oktober 2020. Den nya bron – i dagligt tal kallad Guldbron – är 140 m lång och 45 m bred med 8 körfält samt gång- och cykelbanor.

Slussenbron anlände till Stockholm med ett specialbyggt fartyg, semi-submersible ship, som kan sänkas flera meter under vattenytan. Det tog sedan åtskilliga veckor att få den väldiga stålkonstruktionen på sin exakta och slutliga plats.

Innan bron kunde invigas den 25 oktober skulle även hela beläggningssystemet utföras. Arbetet organiserades så att specialistföretaget Binab tog hand om tätskikt och gjutasfaltbeläggning medan NCC Industry ansvarade för de övre asfaltlagren.

I så här pass komplexa projekt är det helt avgörande att entreprenörerna samverkar med fokus på helheten och inte bara ser till den funktionella uppdelningen. Brister det i materialövergången kan det på sikt uppstå problem med till exempel lastmotstånd och friktion. I det här fallet var det därför en fördel att även Binab ingår i NCC-koncernen.

Tätskiktet som läggs direkt på stålet är nödvändigt för att skydda konstruktionen mot fukt och salt och därmed motverka korrosion. I tätskiktet ingår primer samt en isolermatta med polymermodifierat bitumen. Arbetet med tätskiktet, som inleddes med att stålytan blästrades, utfördes i skydd av långa tält som placerades på bron.

— Den här förberedande fasen ställde stora krav på oss, säger Anders Widman, Site Manager Binab. Genom att leveransen av bron försenades blev situationen pressad såväl tidsmässigt som när det gäller logistik och samordning med övriga leverantörer.

När tätskiktet så småningom kom på plats var det dags att lägga två lager gjutasfalt, vardera 25 mm. Gjutasfalten fungerar som skydds- och bindlager och ger en stabil grund.

— Totalt gick det åt 625 ton gjutasfalt, fortsätter Anders Widman. För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel. Det är en produkt med ett beprövat recept som vi är väl inarbetade på. Den höga andelen polymerer hos gjutasfalten gör att beläggningen blir både flexibel och motståndskraftig mot deformation, vilket är viktigt med tanke på att en bro alltid rör sig.

Projekt

Älvsborgsbron

Älvsborgsbron sträcker sig över Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborg och Skandinaviens största hamn. Bron, som invigdes 1966, har en totallängd på 930 m och ett hängspann med 418 m spännvidd. För att säkerställa brons funktionalitet och utöka dess livslängd, har ett omfattande underhållsarbete pågått sedan 2019, och i somras slutfördes den tredje och sista etappen.

Intervjun

Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Hållbar utveckling

Rätt vägval för Wales

Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

Säkerhet

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.