Nynas nyheter

De senaste nyheterna, händelserna och rapporterna från Nynas AB

 • Hållbara vägar

  Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.

 • Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

  Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

 • Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

  Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

 • Vd-byte i Nynas

  Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.

 • Nynas stoppar inköp av råvaror av ryskt ursprung

  Nynas har beslutat att stoppa inköp av råvaror av ryskt ursprung. Även försäljningen till kunder i Ryssland och Belarus har stoppats.

 • Frusen skuld betald i sin helhet, Nynas rekonstruktion slutligen stängd

  I enlighet med avtalet vid slutförandet av Nynas företagsrekonstruktion förra året har nu fordringsägare med kvarvarande ackordsfordringar betalats i sin helhet.

 • Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

  Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

 • 30 år i Tallinn

  I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

 • Kunskap räddar liv

  Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.