Vi är Nynas

Så, hur är det att arbeta här?

Att arbeta på Nynas innebär att arbeta enligt våra tre kärnvärden: Dedikerad, Samarbete och Proaktivitet.

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och ta ansvar för kunder, kollegor och samhället i stort. Nynas anställda kompromissar aldrig med säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

Att samarbeta innebär att arbeta tillsammans för ömsesidigt förtroende och stöd, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

Att vara proaktiv innefattar att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och att ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta ligga i framkant av utvecklingen.

Wherever I look, I see where Nynas people and products make a difference. From the roads I travel to the shoes on my feet