Vi är Nynas

Vi är över 1000 kollegor i 30 länder och vi vill alltid bli fler. Hitta din speciella plats i vår stora familj.   

”Wherever I look, I see where Nynas people and products make a difference. From the roads I travel to the shoes on my feet"

Värderingar

Dedication

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och att ta ansvar för kunder, kollegor och sammhället i stort. Nynas medarbetare kompromissar aldrig om säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

Cooperation

Att vara samarbetsvillig innebär att arbeta tillsammans för ömsesidig tillit och support, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

Proactivity

Att vara proaktiv betyder att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen.

Att vara Dedikerad enligt Karin

 

“För mig betyder Dedication att göra sitt bästa. Att arbeta med hälsa, säkerhet och miljöaspekter av våra produkter är inte alltid enkelt, du behöver ha mycket kunskap men också ett stort intresse för många andra områden.”

Att vara sammarbetsvillig enligt James

 

”Det finns ett par gamla ordspråk: ”Flera händer gör arbetet lättare” och ”Ett delat problem är ett halvt problem” – och Cooperation betyder för mig hur vi arbetar tillsammans för att nå våra mål och ambitioner.”

Lär känna oss

 • 2020-02-13 15:03

  Lär dig mer om raffinaderiet med vår virtuella rundvandring.

  Knowledge
 • 2020-02-13 12:42

  Nynas är ett specialoljebolag. Vårt fokus är på de många applikationer som olja kan användas till förutom bränsle.

  Knowledge
 • 2020-02-13 12:38

  Läs intervjuerna med våra medarbetare om du vill veta hur det är att jobba på Nynas.

  Knowledge