Säkerhet

Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen.


Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen.

Förarprov

För att öka kunskapen kring säkerheten kring våra bitumenprodukter har vi tagit fram ett prov om detta. Länk till förarprovet.

NYNAS BITUMEN SÄKERHETSDATABLAD

Säkerhetsdatabladet 

Säkerhetsdatabladet (SDS) är den viktigaste kanalen för kommunikation nedåt i distributionskedjan om REACH-relaterad information. Dessa dokument är mycket lättbegripliga och innehåller vägledande information om säker användning såsom: klassificering och märkning, första hjälpen, lagring och hantering, exponeringskontroll, transportklassificering osv.

Säkerhetsdatabladen för Nynas bitumen-produkter finns att ladda ner under Produkter. Gå till Produkter