Nyheter och event

  1. Produkter
  2. Nyheter och event
  3. Referensobjekt
  4. Knowledge tank
  5. Vårt erbjudande
  6. Säkerhet
  7. Vår industri
  8. Bitumen Matters
Bitumen för Vägbeläggning

2021-06-28 12:02

Investera med kunden i focus

Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

– Vi planerar bland annat att göra frakturstester på bindemedel och utvärdera vilken påverkan åldrande eller polymermodifiering kan ha för materialets prestanda, säger Hilde Soenen, Nynas Bitumen Research Manager.

Samarbetet med universitet inleddes 2014. Båda parter är nöjda med hur partnerskapet har utvecklats och nu har avtalet förlängts till 2024.

– Det är mycket positivt, eftersom det gör att vi kan utföra laboratorieundersökningar med hjälp av universitetets utrustning, erfarenhet och expertis. Avtalet ger även universitetet tillgång till vår utrustning, förklarar Hilde.

Med det nya avtalet i hamn blir det en fortsättning på redan startade gemensamma projekt. Det gäller bland annat studier som analyserar kemin kring hur bitumen åldras och bitumens mikrostruktur.

Förutom den betydelse som samarbetet har för Nynas egen forskning finns det även ett direkt mervärde för kunderna.

– Vi kan till exempel hjälpa till om det behövs laboratoriearbete som är kopplat till en viss produkt eller kund, avslutar Hilde.

Läs mer

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Läs mer om Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Läs mer om 30 år i Tallinn

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Kunskap räddar liv