Vårt erbjudande

Vi förstår våra kunders behov och att långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar som är baserade på funktionella behov står högt upp på listan över vad som är viktigt. För att tillgodose dessa behov krävs bitumen som uppfyller olika prestandakrav. Vi har anpassat våra produkter i nära samarbete med våra kunder för att möta dessa utmaningar. Resultatet är vårt Performance Programme. Programmet består av såväl produkter som relevanta tjänster.
NYNAS BITUMEN VÅRT ERBJUDANDE
  • Långsiktiga, kostnadseffektiva lösningar baserade på funktionella behov.
  • Allt från tillförlitliga leveranser av högkvalitativt bitumen som uppfyller alla tillämpliga specifikationer till utveckling av speciellt modifierade bindemedel för avancerade asfaltskvaliteter.
  • Tjänster baserade på vårt kunnande och våra specialkunskaper så att du kan välja rätt produkt, hantera den på ett korrekt och säkert sätt och använda den med framgång.

Performance Programme

Performance Programme – för extra prestanda och värde

Vi utvecklar kontinuerligt bitumen och dess prestanda inom ett stort antal applikationer.

Genom vårt heltäckande Performance Programme-erbjudande kan vi förse dig med produkter, lösningar och tjänster som tillför mervärde för din verksamhet.

Produkterna i Performance Programme är indelade i tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Det gör att du enkelt hittar bindemedel och lösningar som uppfyller olika krav, såsom deformationsmotstånd, temperatursänkning eller högsta prestanda till lägsta livscykelkostnad.


 

 

Produkt kategorier

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver.

Läs mer om Produkt kategorier

Applikationer

Varmblandad asfalt (HMA) och lågtempererad varmasfalt (WMA) är mycket mångsidiga, hållbara tekniker med applikationstemperaturer över 100 °C. De levererar mervärde och prestandabaserade lösningar över ett brett spektrum av applikationer och användningsområden. De kalla och halvvarma applikationerna omfattar ett stort antal beläggningstekniker som alla har applikationstemperaturer under 100 °C. Limning, klistring, ytbehandling och skumning är några exempel på tekniker inom det kalla och halvvarma applikationsområdet.

Läs mer om Applikationer

Nynas ReSolution

Letar du efter hållbar prestanda är Nynas ReSolution lösningen för dig. Nu gör vi det ännu enklare att hitta de produkter du söker.

Läs mer om Nynas ReSolution

Våra tjänster

Nynäs erbjuder ett fullständigt utbud av tjänster som omfattar olika aspekter av bitumenformuleringar, val, applikation och logistik. Genom våra tjänster utnyttjar vi vårt kunnande och våra specialkunskaper så att du kan välja rätt produkt, hantera den på ett korrekt och säkert sätt och applicera den med framgång.

Läs mer om Våra tjänster