Produkt kategorier

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver.

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver.

Regular. För bindemedel som uppfyller branschstandarder

Regular är vår produktkategori som alltid uppfyller de rådande specifikationerna i branschen. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom kategorin Regular med olika penetrationsgrader, beroende på din specifikation.

Extra. När du måste uppfylla prestandakriterier

Vissa projekt kräver specifika prestandakriterier. I de fallen rekommenderar vi Nynas Extra, som omfattar flera olika produkter som uppfyller funktionskrav som deformationsmotstånd, bidrag till bärförmågan, sönderfallsmotstånd, temperaturminskning, förbättrad bearbetbarhet, etc.

Premium. För de tuffaste utmaningarna

Nynas Premium-sortimentet har utvecklats för ännu tuffare och mer krävande utmaningar: för de tyngsta lasterna, för de mest trafikerade motorvägarna, för

minsta möjliga trafikstörningar och för längsta livslängd. Låt oss arbeta tillsammans för att hitta den optimala lösningen baserat på en livscykelanalys som ger högsta prestanda till lägsta livslängdskostnad.

Produktinformation

Vi tillhandahåller CE-märkt bitumen för vägbeläggningsarbeten i enlighet med tillämpliga EN-specifikationer. CE-märket är en officiell EU-bekräftelse på att våra produkter uppfyller produktspecifikationerna och de nödvändiga kraven i direktivet för byggprodukter.

Välj önskat applikationsområde nedan så hittar du all information du behöver om dina produkter – inklusive säkerhets-, produkt- och CE-datablad.