Alla produkter för bitumen för vägbeläggning

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver.

Inom Nynas utvecklar vi bituminösa bindemedelslösningar som uppfyller olika krav inom någon av våra tre produktkategorier: Regular, Extra och Premium. Tillsammans kan vi välja och utveckla den bindemedelslösning du behöver.

Regular. För bindemedel som uppfyller branschstandarder

Regular är vår produktkategori som alltid uppfyller de rådande specifikationerna i branschen. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter inom kategorin Regular med olika penetrationsgrader, beroende på din specifikation.

Extra. När du måste uppfylla prestandakriterier

Vissa projekt kräver specifika prestandakriterier. I de fallen rekommenderar vi Nynas Extra, som omfattar flera olika produkter som uppfyller funktionskrav som deformationsmotstånd, bidrag till bärförmågan, sönderfallsmotstånd, temperaturminskning, förbättrad bearbetbarhet, etc.

Premium. För de tuffaste utmaningarna

Nynas Premium-sortimentet har utvecklats för ännu tuffare och mer krävande utmaningar: för de tyngsta lasterna, för de mest trafikerade motorvägarna, för

minsta möjliga trafikstörningar och för längsta livslängd. Låt oss arbeta tillsammans för att hitta den optimala lösningen baserat på en livscykelanalys som ger högsta prestanda till lägsta livslängdskostnad.

Produktinformation

Vi tillhandahåller CE-märkt bitumen för vägbeläggningsarbeten i enlighet med tillämpliga EN-specifikationer. CE-märket är en officiell EU-bekräftelse på att våra produkter uppfyller produktspecifikationerna och de nödvändiga kraven i direktivet för byggprodukter.

Just nu håller vi på att uppdatera Nynas system för produktdokumentation. För tillgång till produktdatablad (PDS), CE-märkning, Declaration of Performance (DoP), vänligen kontakta din lokala säljkontakt.

För tillgång till säkerhetsdatablad (SDS), kontakta vår Product HSE-avdelning på producthse@nynas.com

Produktutbudet och produktnamn kommer att uppdateras löpande under säsongen.

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email