Nyheter

2021-06-28 11:59

Investera med kunden i focus

Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

– Vi planerar bland annat att göra frakturstester på bindemedel och utvärdera vilken påverkan åldrande eller polymermodifiering kan ha för materialets prestanda, säger Hilde Soenen, Nynas Bitumen Research Manager.

Samarbetet med universitet inleddes 2014. Båda parter är nöjda med hur partnerskapet har utvecklats och nu har avtalet förlängts till 2024.

– Det är mycket positivt, eftersom det gör att vi kan utföra laboratorieundersökningar med hjälp av universitetets utrustning, erfarenhet och expertis. Avtalet ger även universitetet tillgång till vår utrustning, förklarar Hilde.

Med det nya avtalet i hamn blir det en fortsättning på redan startade gemensamma projekt. Det gäller bland annat studier som analyserar kemin kring hur bitumen åldras och bitumens mikrostruktur.

Förutom den betydelse som samarbetet har för Nynas egen forskning finns det även ett direkt mervärde för kunderna.

– Vi kan till exempel hjälpa till om det behövs laboratoriearbete som är kopplat till en viss produkt eller kund, avslutar Hilde.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet