Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

I Gamla Testamentet berättas hur människorna, efter att ha återhämtat sig från syndafloden, beslutade att bygga staden Babylon i dagens Irak. När de började uppföra ett torn, Babels torn, som skulle nå ända upp till himlen satte Gud stopp för bygget, som han uppfattade som ett uttryck för högmod. Som straff spred han ut människorna över jorden och lät dem tala olika språk så att de inte längre kunde förstå varandra.

Det har i alla tider diskuterats huruvida berättelsen om Babels torn har någon
verklig anknytning eller om det bara är en sedelärande historia om mänskligt över-mod. Vår tids arkeologer har dock kunnat visa att det i själva verket uppfördes flera torn under kung Nebukadnessar II:s tid på 500-talet f. Kr. Ett av dessa var speciellt imponerande där det reste sig 80 m över marken. Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskarna kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

I forna tider användes naturbitumen även i andra applikationer, bland annat som tätningsmedel och för balsamering. Det är viktigt att komma ihåg att detta material skiljer sig från den raffinerade och kontrollerade produkten bitumen, som produceras genom destillation av råolja.

Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Trygg, stabil verksamhet i Finland

Bara några mil från Åbo i södra Finland hyr Nynas ett antal bitumentankar i anslutning till Nådendals hamn. Ett nytt flerårigt avtal med ägaren Neste säkerställer att Nynas även i fortsättningen har tillgång till depåns erfarna personal och omfattande service när det gäller allt från drift till kvalitetskontroll och lastningsplatser.

Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.