Säkerhetsartiklar

  • Minimising the risk of boil-over

    When water comes into contact with hot bitumen, a powerful reaction occurs. This is because when water is heated to the temperature of the bitumen, it vaporises and expands.

  • Ansvar för våra produkter och deras påverkan

    En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.