Nyheter och event

Senaste nytt

 • 2021-12-03 15:32

  Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

 • 2021-12-03 11:19

  I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

 • 2021-12-02 14:17

  Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

 • 2021-12-01 11:58

  Efter drygt tio års utveckling har Wales regering tagit fram en ny specifikation för slitlager med stenrik asfaltbetong (SMA), som man hoppas markant ska förbättra livslängden för vägbeläggningsmaterial.

 • 2021-11-30 14:45

  Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 • 2021-11-29 11:24

  Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

 • 2021-11-24 14:09

  Presidentmässig landning Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 • 2021-08-16 11:18

  Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

 • 2021-06-29 14:36

  Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

 • 2021-06-29 11:11

  Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

 • 2021-06-28 14:18

  Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

 • 2021-06-28 12:02

  Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

 • 2021-06-24 10:51

  I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

 • 2021-05-26 15:11

  Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

 • 2021-05-26 12:50

  I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

 • 2021-04-09 12:45

  Nu går vi in i en ny bitumensäsong. Här kan du ta del av Leveransguiden med information om Nynas produktutbud, leveransplatser och tider samt säkerhetskrav.

 • 2021-03-10 11:54

  En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

 • 2021-03-04 15:44

  När vatten kommer i kontakt med het bitumen sker en kraftig reaktion. Det beror på att vattnet förångas och expanderar när det värms till den temperatur som bitumenet har.

 • 2021-03-04 14:56

  Den norska industrikoncernen Yara International blir först i världen med att använda ett helt elektriskt containerfartyg i kommersiell drift. För att möjliggöra övergången från transporter på land till sjöss byggs en ny kajanläggning.

 • 2021-02-26 16:11

  Den 27 november 2020, efter 46 dagar och 8 000 aktiviteter utan vare sig olyckor eller någon personal som smittats av Covid-19, avslutades ett underhållsstopp på Nynas raffinaderi i Harburg.

NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters kan du läsa intervjuer med aktörer i branschen, beskrivningar av nya bitumenrelaterade projekt och best practice, forskningsnyheter rörande bitumen samt frågor som rör säker hantering av bitumen och hållbar utveckling – bland mycket annat.

Du kan även interagera med innehållet på microsajten nynas.com/bitumenmatters.

Ladda ner som pdf.