Nyheter

 • Långvarig hållbarhet

  Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

 • Investera med kunden i focus

  Nynas har sedan 2014 ett laboratorium på universitet i Antwerpen. I januari utökades utrustningen med en ny avancerad rheometer. Det gör det möjligt att utföra alla standardreologiska tester i ett temperaturintervall från -30 °C till 200 °C. Dessutom har den nya rheometern ett extra högt vridmoment, vilket innebär att den kan utöva hög belastning på provet.

 • Slussenbron i guldläge

  I ett beläggningssystem för en ny bro ingår både asfalt och tätskikt. Det ställer stora krav på kvalitetsmedvetande och förmågan att samordna olika teknikslag.

 • Diskussionen: E&E Congress 2021

  Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

 • Nynas investerar för tryggad produktion och bättre miljö

  Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

 • Vägen till ny mobilitet

  En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

 • Minimera risken för överkokning

  När vatten kommer i kontakt med het bitumen sker en kraftig reaktion. Det beror på att vattnet förångas och expanderar när det värms till den temperatur som bitumenet har.

 • Porsgrunn, Norge

  Den norska industrikoncernen Yara International blir först i världen med att använda ett helt elektriskt containerfartyg i kommersiell drift. För att möjliggöra övergången från transporter på land till sjöss byggs en ny kajanläggning.

 • Stopp och full fart framåt

  Den 27 november 2020, efter 46 dagar och 8 000 aktiviteter utan vare sig olyckor eller någon personal som smittats av Covid-19, avslutades ett underhållsstopp på Nynas raffinaderi i Harburg.

 • Vägunderhåll, Finland

  Det finska vägnätet har en sammanlagd längd på 454 000 km. Den statliga delen – 78 000 km – består av riks- och stamvägar, motorvägar samt region och förbindelsevägar. Under 2019 fick cirka 1 800 km av det statliga vägnätet ny asfaltbeläggning.