Nyheter

 • Ta sig an utmaningen

  Nynas spelade en nyckelroll i materialförsörjningen till ett stort vägprojekt i England och levererade mer än 20 000 ton bitumen under hård tidspress. Därmed kunde arbetet slutföras mycket snabbare än planerat.

 • Planera mera

  Anläggningsbranschen pressar på för en ny dansk infrastrukturplan. Många stora projekt, som är till gagn för både Danmark och Europa, är beroende av en sådan plan. Anders Hundahl berättar mer.

 • E18, Norge

  Efter två intensiva år har byggföretaget NCC nu slutfört arbetet med att asfaltera den 23 km långa sträckan på E18 mellan Arendal och Tvedestrand i södra Norge.

 • Så sänks spårbildningstakten

  Ett nytt verktyg för prognos av slitlager har gjort det möjligt för Nynas att kvantifiera fördelen med att använda polymermodifierat bitumen (PMB) i asfaltbeläggningar. Minskad spårbildning innebär mindre underhållsbehov.

 • Recept mot fukt, drag och kyla

  Även om 85 % av all bitumen används till vägapplikationer så finns det andra användningsområden där bitumenets egenskaper ger mervärde.

 • Säkerhetsarbetet stärks i Estland

  Nynas är första leverantör i Estland som genomför säkerhetsgenomgångar på kundernas lastningsplatser. Indrek Tepp, som leder verksamheten i Estland, berättar mer.

 • Innovativ asset management

  - Traditionell men innovativ, är uttrycket Carl Skelton, underhållschef i East Riding of Yorkshire i norra England, använder för att beskriva kommunens inställning när det gäller att upprätthålla standarden på vägnätet.

 • Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

  Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

 • Spektakulärt vägprojekt

  Nordœyane är samlingsnamnet på några naturskönt belägna öar utanför den norska västkusten. För att underlätta kommunikationerna och bidra till den ekonomiska tillväxten ska öarna knytas samman med fastlandet genom en vägförbindelse.

 • Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

  Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.